Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Så ökar Poseidon matåtervinningen

goda grannar

Vinnande laget Stampen 1 är bäst på att sortera ut matavfall.

För att sporra sina hyresgäster till matåtervinning startade Bostads AB Poseidon i Göteborg tävlingen ”Sortera matresten, sortera allt förresten”.

När tävlingen har pågått ett halvår och aprils vikter är färdigräknade har 52 av 74 lag ökat utsorteringen. Vinnande laget i Stampen med drygt 300 hushåll gick från 27,2 procent utsorterat i november 2017 till 81,7 procent i april 2018.

Hela Poseidon ökade sin utsortering från 19,4 procent innan kampanjen till 26,8 procent i april.

– Det är så svårt att motivera sig till matåtervinning när man bor i lägenhet. Man har inte samma ekonomiska incitament som den som bor i hus. Nu har flera av dem startat en ny god vana, bidrar till det nationella målet på 50 procent år 2020 och det ska de belönas för, säger en nöjd Terese Svensson, kretsloppscontroller på Bostads Poseidon.

Hur, var och varför
För den halvårslånga kampanjen tog Poseidon förra hösten fram information för trapphus, miljörum och hemsida som visade hur, var och varför man ska sortera sina matrester.

Sedan la man till tävlingsmomentet där lag som nådde 50 procent eller en ökning över 10 procentenheter från 1 november 2017 till sista april 2018 belönades med en prispeng som skulle gå till en gemensam sak.

– Det vi vill är ju att starta en positiv vana. Det ska vara självklart att sortera. Och man ska veta varför. Vi har varit noga med återkopplingen och berättat hur långt bussen kan köra på resterna vi samlat in för respektive område. Men också puffat för att man inte ska slänga mat i onödan. Vi behöver ju slänga både mer och mindre, säger Terese Svensson.

Resultat på hemsida
Innan kampanjstart gick Poseidon ut med en digital enkät där 4 000 svar kom in på tre dagar.

– Många var redan engagerade i sopsorteringen, vi har jobbat med frågan länge men inte lyckats höja oss nämnvärt i utsorteringen. Enkätsvaren gjorde det uppenbart var det fattades bruna påsar och varför man kan dra sig för att sortera matavfall. Det hjälpte oss mycket, vi kunde förbättra oss internt och skruva på budskap och kampanjinnehåll, säger Terese.

Tävlingsresultaten har gått att följa på Poseidons hemsida varje månad. Stampen 1 har peppat varandra via områdets Facebookgrupp, något de tror kan ha bidragit till det fina resultatet.

Hitta en rutin
– Innan tävlingen sorterade vi inte ut matresterna hemma hos oss. Men nu går alla matrester i kompostpåsen, och vi kommer att fortsätta. För oss handlade det om att hitta en rutin och att gå ut med påsen ofta, säger Malin Faraon från det vinnande laget.

Diplom sätt nu upp i Bostads AB Poseidons trapphus och de vinnande lagen kontaktas för att ta reda på vad de vill göra med prispengarna.

–Det här är början på en viktig miljöresa som vi gör ihop med våra hyresgäster. Nu går vi vidare från fokus på matavfall till att sortera allt. Vi har flera projekt på gång som ska hjälpa våra hyresgäster att minska sopberget och öka återvinningen, säger Terese Svensson.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega