Bostadsbyggandet bromsade in 2017

Den totala volymen av påbörjade husbyggnadsinvesteringar inom bostäder och lokaler uppgick enligt analysföretaget Industrifakta till drygt 258 miljarder kronor 2017.

Rensat för prisförändringar innebar förra årets byggvolym en svag ökning med något över 2 procent jämfört med 2016.

Det offentliga husbyggandet höll sig oförändrat gentemot 2016 men de privata investeringarna ökade däremot främst tack vare industrins växande byggvolym.

Bostadsbyggandet bromsade in avsevärt 2017 och höll sig i stort sett på samma nivå som året före.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /www/webvol9/nl/z9a2ws8bxs1aj5a/forvaltarforum.se/public_html/wp-content/themes/mh_newsdesk_child/content-related.php on line 3