Agenter ska hitta nya lösningar

Stena Fastigheter erbjuder en ny typ av sommarjobb där ungdomar tar fram förslag för att öka trygghet och trivsel.

I sommar kommer ungdomar från Stena Fastigheters bostadsområden i Göteborg att jobba fyra veckor som förändringsagenter.

Sommarjobbet innebär att utveckla ett innovativt förslag på en digital lösning som ska öka tryggheten eller skapa en meningsfull fritid för hyresgästerna.

Stena Fastigheter vänder sig ungdomar mellan 18 och 22 år som vill förverkliga idéer och göra en positiv skillnad i samhället.

Uppmuntra drivkraften
– Vi vill ge ungdomar som bor hos oss möjligheten att utvecklas och uppmuntra den positiva drivkraft och entreprenörskap som finns, säger Sari Isberg, relationsförvaltare på Stena Fastigheter Göteborg.

Ungdomarna kommer att arbeta tillsammans med en handledare från föreningen Ung Handlingskraft och ”brainstorma” fram idéer.

Därefter väljer de ut en idé som utvecklas till ett konkret förslag på en digital lösning som ska öka tryggheten eller skapa en meningsfull fritid för de boende i Stena Fastigheters bostadsområden.

Upplevelsebaserat lärande
– Det känns fantastiskt kul att Stena Fastigheter väljer att satsa på den här typen av sommarjobb där unga deltagarna får utveckla entreprenöriella förmågor som ett upplevelsebaserat lärande genom att starta ett innovativt projekt, säger Julia Hult, verksamhetsledare på Ung Handlingskraft.

Sommarjobbet som förändringsagent innehåller inspiration, workshops, övningar och föreläsningar.

Ungdomarna lär sig allt ifrån idéutveckling till entreprenöriell marknadsföring och att planera ett projekt.

Fokus ligger på att faktiskt genomföra. På köpet får ungdomarna lära sig att samarbeta, ta ansvar och agera på möjligheter. De får en unik erfarenhet att använda på sitt CV.

Pitcha en idé
Efter fyra veckors jobb kommer ungdomarna att pitcha den idé de valt ut att arbeta med för Stena Fastigheter Göteborgs ledningsgrupp.

Mottas förslaget positivt fortsätter arbete med att se vilka möjligheter det finnas att implementera det i verksamheten.

Förutom jobbet som förändringsagenter erbjuder Stena Fastigheter varje år 300 unga hyresgäster sommarjobb med inre och yttre skötsel av bostadsområdena.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega