KOMPETENS & UTBILDNING
Partnertext från Newton

Hur gör man karriär i fastighetsbranschen?

Akis Theodorakis, ombyggnadskonsulent på Stockholmshem.

Akis menar att ”ingenting är omöjligt, bara man vill”. Från jobbet som personalansvarig inom restaurangbranschen och utbildningarna Diplomerad fastighetsförvaltare och Diplomerad projektledare till jobbet som ombyggnadskonsulent på Stockholmshem.

Akis Theodorakis före detta student på Newtons Fastighetsförvaltarutbildning och Diplomerad Projektledarutbildning, tog examen 2017. Nu är han ombyggnadskonsulent på ombyggnadsenheten på Stockholmshem.

– Ingenting är omöjligt, bara man vill, säger Akis som efter arbetet som personalansvarig i restaurangbranschen och studier i fastighetsförvaltning och projektledning inom bygg & fastighet har nått sitt mål med jobb i dag i fastighetsbranschen.

Praktiserade som fastighetsskötare
– Parallellt med utbildningen till fastighetsförvaltare arbetade jag som fastighetsskötare på BK Kraft Fastighetsservice. Arbetet som fastighetsskötare var ett bra sätt att praktisera det jag lärde mig i utbildningen och att lära sig fastigheterna från grunden.

Ansvarar för hyresgästerna
I dag ansvarar Akis för hyresgästerna under ombyggnad och upprustning av fastigheterna där jobbet innebär samrådsmöten och information om projekten innan, under och efter för att de boendes rätt att påverka åtgärderna säkerställs.

Signering av hyresgästgodkännande och förberedelser av evakueringslägenheter är andra exempel på arbetsuppgifter.

Anställningen på Stockholmshem fick Akis efter några månaders arbete som uthyrd interim medarbetare via Fasticon kompetens.

Hantera människors rädsla
– Att kunna förklara vad ombyggnaden innebär och slå hål på människors rädsla är en viktig del av arbetet, säger Akis och berättar om betydelsen av att vara närvarande och kunna lyssna på kunderna.

Att motivera upprustningen av fastigheten och hyreshöjningen som en konsekvens är också en stor del av jobbet.

Akis går även parallellt med projektledarna och deltar på byggmöten och projekteringsmöten och där han har en mentor som gör honom delaktig och som lär ut jobbet som ska göras.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen Diplomerad fastighetsförvaltare?

– Veta vad man ska göra; förstå hur arbetsprocesserna går till, byggteknik, underhållsarbete och besiktningsmetoder. Förstå vad yrkesrollen som fastighetsförvaltare innebär; att det är en serviceroll där man ska förhålla sig professionell gentemot kunder och leverantörer.

Bästa med utbildningen
– Det bästa med utbildningen är helhetsförståelsen, att förstå hur allting hänger ihop: att vid exempelvis otäta fönster i en lägenhet uppkommer en diskussion om hyresreducering och då kopplas både fastighetsekonomi, teknik och fastighetsjuridik in.

Vad har du haft mest nytta av under utbildningen Diplomerad projektledare?
–Att förstå vad projektering innebär i en ombyggnadsprocess: behovet av att göra en förstudie och undersöka möjligheterna med en ombyggnation och kunna arbeta med AF-delen för att upphandla rätt konsulttjänster. Den praktiska träningen gav mycket med ett skarpt projekt i utbildningen. Större förståelse för hur svårt arbetet med projektledningen är.

– Det är ett stort ansvar, säger Akis: många inblandade, tidspress, nya och ökade krav på miljövänliga boenden och att det innebär stora kostnader, och i Stockholmshems fall, skattebetalarnas pengar.

Läs mer om utbildningen Diplomerad projektledare här

Akis tre bästa tips på hur man gör karriär i fastighetsbranschen!

  1. Utbilda dig inom teknik, fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. Se även till att du studerar kommunikation och teamutveckling då du kommer arbeta i projekt och med många olika slags kunder därute.
  2. Jobba gärna parallellt med utbildningen, om du har möjlighet, för att praktisera det du lär dig i utbildningen
  3. Ta vara på alla kontakter med lärare, gästföreläsare, rekryterare, kurskamrater, kollegor och mentorer för att öka dina chanser att få jobb och en bra karriär på fastighetsföretagen.

 

 Vad är roligast med ditt jobb?Akis Theodorakis, ombyggnadskonsulent på Stockholmshem

– Vi har så roligt på jobbet och trivs med varandra i teamet. Jag får jobba med två saker som jag brinner för; fastigheter och kundservice. Att få göra våra hyresgäster nöjda och glada driver mig samtidigt som vi anpassar fastigheterna mot nya miljökrav och mål.
–Ett mycket spännande projekt just nu är ett fastighetsbestånd som vi ska bygga om och inkluderar för första gången solceller. Varje dag är en rolig dag på jobbet.

Kontakta Akis: akis.theodorakis@stockholmshem.se
Läs mer här

Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega