Efterlyses: Hållbara fastighetsägare

Vill du och ditt företag gå i bräschen för ett framtida hållbart nyttjande av dina fastigheter? IVL Svenska Miljöinstitutet söker nu en fastighetsägare i Stockholm som vågar testa nya lösningar och vill stärka sitt varumärke.

Det finns redan i dag många så kallade testbäddar inom bygg- och fastighetsområdet. IVL vill nu gå ett steg längre genom att försöka ta ett helhetsgrepp på nyttjande, drift och förvaltning.

Johan Strandberg.

– Vi vill testa saker i en större skala i ett hus där vanliga människor i alla åldrar bor eller verkar, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bostadshus, kontor eller skola är lika intressant – det viktigaste är att det vistas mycket människor där. Viktigt är också att fastighetsägaren har ett stort engagemang, är beredd att satsa egen tid och vågar testa nya idéer och lösningar.

Bristen på att våga testa nytt är ett stort aber i utvecklingen av nya hållbara lösningar, anser Johan Strandberg.

– Det experimenteras alldeles för lite i Stockholms fastigheter generellt och i synnerhet tillsammans med dem som vistas där. Människors beteenden och acceptans för ny teknik är ett område där vi ser stor potential, säger han.

Ambitionen är att få med flera av fastighetens försörjningssystem i testbädden. Det kan handla om att testa:

  • lokala energi- och effektlager
  • enskilda avlopp
  • nya avfallssystem
  • luftkvalitets- och ventilationsstyrning
  • effektiv användning av dagvatten eller
  • modulärt byggande.

En förutsättning för att få vara med är att det finns en långsiktig plan för drift och underhåll. Engagerad och kunnig driftpersonal är en förutsättning för att projektet ska bli lyckosamt.

– Det behöver inte kosta något mer än tid för den fastighetsägare som ger sig in i detta och kommer att ge mycket synlighet och publicitet, säger Johan Strandberg.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Så här anmäler du ditt intresse
15 juli: Sista dag för anmälan
30 augusti: Presentation av din idé
15 september: Sista dag för skriftlig ansökan
Oktober: Intervjuer med de sökande
30 oktober: beslut om samarbete

Finansieras av Grön Bostad och EU
IVL har fått upp till åtta miljoner kronor för projektledning, projektspecifika investeringar samt testning och verifiering under två år. Pengarna kommer bland annat från projektet Grön Bostad samt EU:s strukturfonder. Projektet görs i samarbete med KTH, Sustainable Innovation, Ecoloop och Länsstyrelsen i Stockholm.

Läs mer om projektet och hur du anmäler ditt intresse

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega