Ny lånemodell för energieffektivisering

Som ett led i att uppfylla EU:s energi- och klimatmål, utvecklar den europeiska banksektorn tillsammans med energibolaget E.ON ett nytt lånekoncept som vänder sig till fastighetsägare i Europa och uppmuntrar dem att energieffektivisera sina fastigheter.

Initiativet kommer från EU:s Energi Union, vars agenda lyfter fram energi- och resurseffektivitet som centrala byggstenar för att kunna uppfylla EU:s energi- och klimatmål.

Initiativet, som drivs i det så kallade EeMAP-projektet, stöds av EU-kommissionen med ambitionen att utveckla en standardiserad möjlighet till belåning för energieffektivsering.