Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?
Kompetens / Nytt om utbildning & kompetens

Ta kontroll över varumärket och säkra kompetensförsörjningen

Ulf Thörnqvist, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem, har varit med och utvecklat Competence och är numera användare av systemet.

Kompetenssystemet Competence har funnits i många år men är mer aktuellt nu än någonsin tidigare – inte minst i fastighetsbranschen.
– 
Marknaden är mer mogen nu, säger Jonas Gustavsson på Fasticon Kompetens.

Att det råder brist på vissa kompetenser i fastighetsbranschen är ingen nyhet. Den senaste tiden har fler och fler vittnat om hur det blir svårare och svårare att hitta rätt personal.

I sådana tider blir det allt viktigare att se över sin personal och kartlägga de resurser man redan har att tillgå. Ett mycket bra hjälpmedel i det arbetet är Competence.

Jonas Gustavsson, vd.

Full koll på all kompetens
– Med Competence får man på ett enkelt sätt full koll på all kompetens som finns i företaget. Det bygger på engagemang och self-service så att alla medarbetare kan arbeta med det, säger Jonas Gustavsson, vd för Fasticon Kompetens Holding AB.

Competence utvecklades redan 2010 och är anpassat för fastighetsbranschen. Enligt Jonas Gustavsson är det mer aktuellt nu än någonsin tidigare.

– Så som marknaden ser ut nu med dels svårigheter att rekrytera nytt och dels en allt hårdare konkurrens om att behålla befintlig personal blir ett verktyg som Competence oerhört viktigt och värdefullt, säger han.

Minskar personalomsättningen
Vad han menar är att företag som har koll på sin personal och deras kompetenser också får kontroll över sitt varumärke och därmed ofta blir mer framgångsrika. Och i och med att Competence är öppet för alla medarbetare stärker det deras självkänsla, minskar personalomsättningen och bygger varumärket bland annat då goda exempel ofta sprids på sociala medier.

Flera fördelar
Competence är utvecklat av, och anpassat för, fastighetsbranschen. Ulf Thörnqvist, verksamhetsutvecklare på Stockholmshem, jobbade på Fasticon Kompetens när Competence skapades och är nu sedan ett par år användare av detsamma via sin roll på Stockholmshem. Han ser flera fördelar med att använda systemet, bland annat att man kan bli mer snabbfotad gentemot kunder och uppdragsgivare vilket ju är värdefullt.

– Ta som exempel om du i en organisation med 300 personer får förändrade kompetenskrav och behöver veta hur det ser ut med kompetensen kring energi-/miljöfrågor. I stället för att tvingas göra en stor, komplicerad och dyr kompetensutredning kan personalen själva snabbt gå in och enkelt fylla i hur det ser ut och du får omgående status på läget, säger Ulf Thörnqvist.

Framtidssäkring av kompetensen
En annan del som många gånger är dåligt skött eller obefintlig är utvecklingssamtalet, som ju är en viktig del i kompetensutvecklingsarbetet.

– Med Competence får man ordning och reda och kan spara uppgifter från år till år så man lätt kan gå tillbaka och se vad man kom fram till föregående år. Dessutom finns uppgifterna kvar om chefen slutar. Så det är en framtidssäkring av informationen kring kompetensen, säger Ulf Thörnqvist.

Sänkta kostnader
En ytterligare aspekt är att det på sistone blivit väsentligt dyrare att rekrytera ny personal, vilket för många också ökar incitamenten att jobba med den personal man redan har – med Competence kan man sänka kostnaderna rejält.

Systemet är helt webbaserat och all information finns i molnet. Det är framtaget så att alla på ett företag enkelt kan logga in och uppdatera sin status. Detta leder ofta till att medarbetarna blir mer engagerade i sin egen kompetensutveckling, vilket förstås är värdefullt.

Så är Competence helt färdigutvecklat och perfekt nu?
– Det är väl beprövat utefter nuläge och marknadens behov. Men vi vill vidareutveckla systemet och förtydliga vissa delar, säger Jonas Gustavsson, vd på Fasticon Kompetens Holding AB.

Fakta Competence

  • Skapat av fastighetsbranschen och anpassat för fastighetsbranschen.
  • Innehåller bland annat kompetensutveckling, utbildning, samtal och analys.
  • Är helt webbaserat och all information finns i molnet.
  • Tillåter att samtliga medarbetare på ett företag kan redigera sin egna profil.
  • För mer info och/eller demo ring/mejla Jonas Gustavsson, vd på Fasticon Kompetens Holding AB:
    jonas.gustavsson@fasticonkompetens.se
    0734-154310
Läs fler artiklar på Förvaltarforum Kompetens
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega