Stigande elpriser i höst

Årets höst är tre grader kallare än förra årets och efterfrågan på el har höjts. Priset har stigit med nästan 7 öre per kilowattimme jämfört med förra året, skriver Fastighetstidningen.

Men det är inte bara kylan som orsakar prishöjningen.

Andra orsaker är att hälften av Sveriges kärnkraftreaktorer är stängda för underhåll, priset på kol har ökat 20 procent sedan i fjol och oro för att franska kärnkraftreaktorer ska tas ur bruk för underhåll och tillfälligt ersättas med kolkraft.