”Värdefullt lära av varandra”

Alla parter var nöjda med kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Från vänster: Jonas Almer, GK, Ulrika Seijbold, Novi, Martin Vujicic, GK, Jesper Holmgren, Novi,Niklas Dahlgrip, Sisab, Henrik Forsberg, Novi, Jimmy Ronstad- Novi, Susanne Wallsten, Novi, Ted Lindsjö, Novi

När Ted Lindsjö, kontraktsförvaltare på Novi Real Estate, läste på Förvaltarforum hur Sisab effektiviserat sin driftövervakning och energibesparing, tog han med sig tio kolleger dit för att lära mer. En jätteinspiration för oss, säger han.

Förvaltarforum berättade i februari i ett reportage hur Sisab, som äger och förvaltar Stockholms stads skolor, digitaliserat driftövervakning och energioptimering i sina fastigheter.

Novi Real Estate som förvaltar bostäder och kommersiella lokaler är nya i branschen och har ännu inte byggt fast sig i några fastighetssystem. Ted Lindsjö ser därför Sisabs arbete som en intressant förebild.

– Trots att våra verksamheter är väldigt olika var det ett otroligt inspirerande besök. Det var lärorikt att höra hur de tagit sig igenom sin satsning, vilka investeringar som krävts och hur de byggt sin organisation, säger Ted Lindsjö.

Lyckats göra tekniken begriplig
Med sig på besöket hade han ett tiotal kolleger, förvaltare, tekniska förvaltare, systemutvecklare och teknikleverantörer.

– Mest intressant var det förstås för våra systemutvecklare och tekniska avdelning. Men Sisab har också lyckats göra tekniken begriplig även för oss kontraktsförvaltare som inte är så tekniskt bevandrade.

Förvaltarforum fyller viktig funktion
Ted Lindsjö anser att Förvaltarforum fyller en viktig funktion i att föra förvaltningsbranschen samman och framåt.

– Till skillnad från många andra fastighetsmedier skriver och ordnar Förvaltarforum seminarier som ger en djupare inblick i renodlade förvaltarfrågor. Jag ser väldigt positivt på det, säger Ted Lindsjö som kommer fortsätta att boka in studiebesök.

Potential för ökad samverkan
Niklas Dalgrip, driftchef på Sisab anser att det finns en stor potential för ökad samverkan i branschen. Sedan ett knappt år arbetar företaget aktivt med att dela med sig av sina  kunskaper och framgångar och får en hel del nya kontakter och kunskaper tillbaka.

– Under lång tid var de flesta företag väldigt hemliga kring sina tekniska installationer och hur man driftar sina fastigheter, men det blir långsamt bättre och bättre.

Roligare att jobba
– Om vi kan samverka kring utvecklingsprojekt kan hela branschen gå snabbare framåt och det blir dessutom roligare att jobba. Den stora utmaningen ligger i att kunna visualisera hur vi arbetar för att alla parter ska kunna bidra med sin kunskap. Då går man framåt ännu snabbare, säger Niklas Dalgrip.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@redaktionen.se

Läs också:

Sisab sparar miljoner med digital övervakning

 

 

 

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega