BO kräver vräknings- förebyggande lag

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen vill införa en vräkningsförebyggande bestämmelse för barn i Socialtjänstlagen.

– Ett samhälle som tar barns rättigheter på allvar kan inte acceptera att barn tvingas växa upp i hemlöshet. Ska utvecklingen vändas krävs skarpa och skyndsamma åtgärder för att förebygga vräkningar och motverka hemlöshet, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Kravet kom i samband med att BO:s nya rapport ”Inget rum för trygghet” presenterades. Här har BO granskat situationen för hemlösa barn som blivit vräkta från sina hem.

Enligt rapporten ökar antalet hemlösa barn kraftigt. I Malmö har de blivit 30 gånger fler sedan 2005 och i Stockholm har barns övernattningar på hotellhem trefaldigats under samma period.

Info och tidsgräns
BO kräver inte bara vräkningsförebyggande bestämmelser i Socialtjänstlagen, utan också att man reglerar i lag vad som ska ingå i det förebyggande arbetet.

Fredrik Malmberg vill ha en reglering av barns rätt till information och stöd samt krav på att socialtjänsten alltid informeras när barn vräks. Han vill också ha en tidsgräns som begränsar hur lång tid barn kan placeras i tillfälliga boendelösningar.

Barn som intervjuas i rapporten beskriver att vräkningar har inneburit otrygghet, isolering, förstörd skolgång, drogmissbruk och självmordstankar.

Nollvision
En nollvision för vräkningar av barn infördes av regeringen 2007. Under 2008 berördes cirka 700 barn varje år av vräkning. 2015 handlade det om ca 500 barn.

Enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser från 2016 så har endast 23% av landets kommuner en aktuell rutin för att förhindra att barnfamiljer vräks.

Mörkertalet, i form av barn som tvingas flytta innan de formellt vräks, är dessutom sannolikt stort och dessa syns inte i statistiken.

 

Läs rapporten ”Inget rum för trygghet”

 

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega