”Extra viktigt satsa på kvalitet och hållbarhet nu”

… Sara Jägermo, fastighetschef på samhällsfastighetsbolaget Vacse!

Vad händer hos er just nu?
– Just nu satsar vi extra mycket kvalitetshöjande åtgärder och hållbarhetsfrågor, det får inte stanna av på grund av pandemin. Vi lägger bland annat sedumtak på hela Attunda tingsrätt i Sollentuna, sätter solceller på polishus och domstolar och installerar fler laddstolpar för elbil.
– Vi är med i SLU-projektet Restorativa arbetsplatser, med målet få in mer grönska i arbetsmiljöer för att sänka stressnivåer, det är visat att människor mår bättre. Dessutom vill vi visa att vi fortsätter att göra våra fastigheter till en bättre arbetsplats för våra hyresgäster. Särskilt i covid-19-tider känns det extra viktigt att leverera trygga, säkra och bra lokaler för de funktioner som nu jobbar med att hålla samhället uppe.

Vilket sorts bolag är Vacse?
– Vacse startades för lite mer än tio år sedan av sju olika pensionssiftelser och vi var då en av de första att koncentrera oss på samhällsfastigheter. Våra kunder är Kriminalvården, Polisen, Domstolsverket och andra myndigheter, regioner och kommunala skolor. Vi har 15 fastigheter och finns i Stockholm, Malmö, Kalmar, Västervik, Gotland, Falun och Karlstad. Vi är i dag 15 anställda men växer hela tiden med flera nybyggnadsprojekt det närmaste året.

Hur känner ni av pandemikrisen?
– Vi känner att vi har en bra position då vi har inte har några butiker som hyresgäster, 100 % är uthyrt på långa hyresavtal med 100 % offentliga hyresgäster. Sedan är väldigt många av våra hyresgäster såsom samhället i stort under en väldigt stor press just nu vilket innebär att vi behöver vara ännu mer flexibla och lyhörda i vårt arbetssätt.

Hur har ni organiserat er förvaltning?
– Den ekonomiska och kommersiella förvaltningen sköter vi själva, vi har tre kommersiella förvaltare och en energi/teknik förvaltare. Den tekniska förvaltningen och driften är utlagd på entreprenad. Vi jobbar med många olika lokala aktörer för att ta den som är bäst lämpad för hyresgästen men har också samarbete med Fastighetssnabben och Coor.

Hur långt har ni kommit med er digitalisering?
– Vi jobbar med det hela tiden och försöker ha så pass uppkopplade fastigheter som vi kan av säkerhetsskäl. Ofta stöter vi på patrull eftersom våra hyresgäster har högsta säkerhetskrav. Men i vårt Projekt Färgskrapan, utbyggnaden av Attunda tingsrätt i Sollentuna, är allt uppkopplat och med bland annat närvarostyrning överallt för belysning, ventilation.

Berätta nåt mer som är utmärkande för Vacse?
– Vi har till skillnad från många andra i branschen inte svårt att få ny personal. Jag tror att många attraheras av att jobba på ett tryggt, stabilt företag med stark värdegrund och starka ägare. Våra förvaltare har stort mandat att ta hand om sina fastigheter och uppskattar att få jobba med kvalitet och göra gott tillbaka till samhället.
– Vi sätter stort värde på att våra medarbetare har olika bakgrund och har sett flera delar av samhället för att förstå de utmaningar våra hyresgäster har. Vi har nyligen anställt en före detta operasångare som också har jobbat inom kriminalvården och vi har också en sjöräddare som medarbetare.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Restorativa arbetsplatser
Projektet som leds av forskare på Sveriges Lantbruksuniveristet bygger på forskning om hur människor uppfattar och påverkas av olika miljöer. Forskarna har identifierat åtta aspekter som skapar trivsel, ökar empatin, förbättrar korttidsminnet och ökar produktiviteten. Förutom Vacse deltar åtta andra fastighetsbolag i projektet.

Läs mer om restorativa arbetsplatser här

Läs mer om Vacse här

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega