Akademiska Hus ska följa LOU

Akademiska Hus är att betrakta som en myndighet och ska därför följa Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

Beslutet innebär också att Akademiska Hus ska betala en upphandlingsskadeavgift på tre miljoner kronor för att man brutit mot LOU.

Ett av flera ärenden
Konkurrensverket har sedan 2011 drivit ett flertal ärenden mot det statliga fastighetsbolaget för att få dem att följa upphandlingslagarna.

Akademiska Hus har hela tiden hävdat att man är ett företag som verkar på marknadsmässiga villkor och därför inte omfattas av reglerna om offentlig upphandling.

Det här ärendet gäller en tillbyggnad av SLU i Umeå där Akademiska Hus dotterbolag slöt ett avtal med en entreprenör utan att annonsera ut uppdraget.

Är ett offentligt styrt organ
I domen slår nu Högsta förvaltningsdomstolen alltså fast att Akademiska Hus är ett offentligt styrt organ eftersom det är staten som utser dess styrelse. Det innebär enligt domstolen att bolaget ska jämställas med en myndighet vid tillämpningen av LOU.

Klarhet i frågan
– Vi välkomnar beskedet som ger oss efterlängtad klarhet i frågan, säger Kerstin Lindberg Göransson, vd för Akademiska Hus i en kommentar till domen. Vi arbetar kontinuerligt med vår inköpsprocess för att säkra högkvalitativa upphandlingar och övergången till det nya regelverket kommer därför att gå smidigt.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs hela domen här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega