Fastighetsbranschen bäst på grön finansiering

Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Sverige är bäst i världen på så kallad grön finansiering. Nästan var fjärde obligation som ges ut är en grön obligation. Merparten av alla gröna obligationer går till finansiering av fastigheter.

Att fastighetsbranschen ligger i framkant när det gäller grön finansiering beror på att det finns en stark naturlig koppling mellan affärsnytta och hållbarhet.

En energieffektiv byggnad leder till ökat driftnetto, högre direktavkastning, är lättare att hyra ut och sälja och leder till minskad kreditrisk, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på kommunernas kreditinstitut Kommuninvest.

– Därför är det enkelt för fastighetsbolag att omfamna det här nya finansieringsverktyget. Bolag med ett långt drivet miljö- och hållbarhetsarbete vill gärna berätta om det för sin omvärld. Att få grön finansiering blir ett slags kvitto, en kvalitets- och hållbarhetsstämpel på verksamheten, säger han.

Lättare låna pengar
I dag erbjuder de flesta svenska banker och kreditinstitut gröna finansieringslösningar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

– Jag skulle påstå att det är lättare i dag att låna pengar för den som gör något grönt. Kapitalmarknaden genomgår en relativt radikal omställning mot att investera mer hållbart eftersom man inser att klimatförändringar och andra miljöproblem innebär en kreditrisk. Investerare är ofta mer snabbfotade än låntagarna, därför finns det betydligt mer kapital tillgängligt för gröna investeringar än det finns konkreta objekt att finansiera. Det gör att ett grönt lån därför kan bli något billigare, säger Björn Bergstrand.

Krav för grön finansiering
För att få tillgång till grön finansiering krävs att man som fastighetsägare presterar något bättre med sina fastigheter än samhällets krav. Hos Kommuninvest krävs 15–20 procents bättre energiprestanda än Boverkets byggregler, och gärna någon form av miljöcertifiering, för att få grön finansiering.

För lokaler är kravet 20 procent bättre energiprestanda än BBR. För att få grön finansiering till energieffektiviseringsåtgärder av bostäder och lokaler måste energianvändningen reduceras med 30 procent.

Energieffektivisering bäst för miljön
– Jag skulle gärna se att mer grön finansiering används till energieffektivisering, eftersom en av de bästa insatser vi kan göra för miljön är att utnyttja den befintliga infrastrukturen, exempelvis fastigheter bättre. Till exempel genom att minska energianvändningen i befintliga byggnader. I dag utgör detta bara några procent av all grön finansiering, säger Björn Bergstrand.

Varför inte fler?
Fastighetsägare med kommersiella lokaler är de som kommit längst med att använda sig av grön finansiering medan bostadsbolag släpar efter. Varför är det så?

– Jag tror att många inte ser nyttan av det, att man inte i förväg med säkerhet vet att det kommer innebära en billigare finansiering. Dessutom innebär det att man tar på sig lite mer arbete i form av ökade informationskrav, alltså ökade kostnader utan någon visshet om att det ska löna sig.

Inte mycket mer jobb
– Men de ökade informationskraven innebär sällan särskilt mycket mer jobb eftersom man som fastighetsbolag redan har dessa uppgifter. Och vill man framstå som ett miljömedvetet fastighetsbolag kommer investerarna ifrågasätta varför man inte har någon grön finansiering, säger Björn Bergstrand.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs också: ”Därför finansierar vi våra hus grönt”

Grön finansiering och gröna lån

 Grön finansiering är begreppet för finansiering av investeringar som leder till en mer hållbar samhällsutveckling.

Gröna obligationer som finansierar gröna lån efterfrågas av investerare som vill investera sina pengar i projekt som motverkar klimatförändringen eller på annat sätt är miljövänliga. Gröna obligationer ges ut av banker och kreditinstitut men också av företag, så kallade gröna företagsobligationer.

Gröna lån erbjuds till företag vars produkter eller verksamhet bidrar till minskad miljöbelastning eller effektivare resursanvändning. För att få ett grönt lån behöver man visa att det leder till någon form av miljö- och hållbarhetsförbättring.

Bli den första att kommentera "Fastighetsbranschen bäst på grön finansiering"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega