Köpcentrum tappar inom sällanköp

Tre decenniers tillväxt är till ända när det gäller sällanköpshandeln i köpcentrum. Det visar nya data från SSCD och HUI.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning avseende Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad SSCD (Swedish Shopping Centre Directory).

Sedan mätningarna av köpcentrumbranschen inleddes i slutet av 80-talet har sällanköpsvaruhandeln varit motorn som bidragit till kontinuerlig tillväxt och banat väg för många nya köpcentrumetableringar.

För första gången uppvisar nu köpcentrumbranschen negativa tillväxttal för sällanköpsvaruhandeln.

Förändrat beteende
När dagligvaror, restaurang och kommersiell service adderas är den totala tillväxten dock positiv. Även handelsområden uppvisar fortsatt tillväxt, men trots detta minskar intresset för att bygga ny handelsyta.

Den totala tillväxten uppgick dock till knappt 1 procent, vilket var helt i linje med HUI Researchs prognos.

Starkt bidragande orsaker till den svagare utvecklingen i köpcentrum är enligt kartläggningen digitalisering, ökad konkurrens och ett förändrat konsumentbeteende.

Källa: Datscha

Sveriges 10 omsättningsmässigt största handelsplatser