IT-avdelningen stöd i säker digital fastighetsautomation

Martin Kalén från Sweco berättar om fördelarna med att nyttja kompetensen och IT-säkerhetserfarenheten hos IT-avdelningen i arbetet med digital fastighetsautomation.

Dagens uppkopplade fastigheter och digitala fastighetsautomationssystem innebär fantastiska möjligheter som till exempel ökad komfort, optimering av energiförbrukning och minskad påverkan på klimatet.

Dock finns en risk med uppkopplingen av system baserade på äldre standarder, som utvecklats under förutsättning av nätverken är slutna eller isolerade inom en säker miljö, när dessa kopplas på öppna nätverk som internet.

Skalskydd och intrångsskydd som är en självklarhet för den fysiska fastighetsmiljön måste dock i dagens digitala samhälle få en lika självklar plats på IT-sidan och för fastighetsautomationssystemen.

När Sweco levererar konsulttjänster till fastighetsbranschen kombinerar vi expertis från konsulter inom informationshantering, fastighetsautomation och IT och ser i vår kundkontakt att det finns en underutnyttjad resurs i branschen; IT-avdelningen.

Hos flera av våra kunder arbetar fastighetsförvaltningen separerat från IT-avdelningen. Den senare tar hand om ”klassisk IT” som skrivbordsprogramvara, verksamhets- och kontorsstödsystem, IT-drift, molnmiljöer, med mera.

Här upplever Sweco att IT-branschen är mer mogen i sitt IT-säkerhetsarbete, från kravställning i upphandlingar till förvaltningsfasen. Man har tydliga riktlinjer, upprättar handlingsplaner och genomför regelbunden kontroll och korrigerande åtgärder för att hålla systemen säkra.

Vad är era råd till någon som vill börja arbeta mer metodiskt med IT-säkerhet för digital fastighetsautomation?

Ett enkelt första steg är att ta kontakt med säkerhetsansvariga för IT och tillsammans gå igenom riktlinjen ”Cybersäkerhet inom fastighetsautomation”   från MSB. Det här är en enkel riktlinje på endast två sidor som ger vägledning hur det systematiska arbetet kan komma i gång. Be om råd och stöd från IT och se hur fastighetsförvaltningens IT-säkerhetsbehov kan samordnas med de befintliga rutinerna, för att undvika att upprätta två stuprörsorganisationer som styrs av samma process. Det är ett slöseri med resurser och idag ser vi som sagt ett underutnyttjande av befintlig kompetens pga. ”stuprörsfaktorn” i organisationen.

Hur kan man utveckla arbetet med säker digital fastighetsautomation ytterligare?

Ett nästa steg kan vara att ta del av SKR-rapporten ”Digital fastighetsautomation” , där Sweco varit med och tagit fram förslag på en projektmodell för implementering av digital fastighetsautomation i vilken det även ingår råd och tips för samverkan med IT-avdelningen i säkerhetsarbetet.

 

Martin Kalén arbetar som digitaliseringsledare, IT-arkitekt och systemutvecklare på Sweco Sverige AB och hjälper regelbundet kunder med proaktivt IT-säkerhetsarbete, samt uppföljning och härdning av system efter genomförda penetrationstester.

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega