Uppdaterad branschstandard för upphandling

Nu finns en tredje uppdaterad utgåva av boken ”Instruktioner för drift och underhåll. Branschstandard upphandling och innehåll” på Svensk Byggtjänst. Boken visar konkret hur drift-…


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega