Hur nära får sopkärl stå en byggnad?

Var i lagen om brandskydd kan vi hitta vilket avstånd som gäller för lagring av exempelvis lastpallar vid ett fönster eller uppställning av sopkärl intill en byggnad, för att det inte ska vara en brandfara eller i vägen för utrymning?


Trapphus = utrymningsvägar. Får hyresgäster ha saker där?

Fråga:
Vi har påpekat för våra hyresgäster att det inte får finnas några föremål utanför lägenheterna. Det riskerar skada personer vid en eventuell utrymning. Det är allt från dörrmattor till skor och barnvagnar. Har vi något lagligt stöd eller lagtext att hänvisa till om vi avlägsnar dem?


Brand, hållbarhet och drift

Sveriges Allmännytta har i höst ett gediget utbud av utbildningar och konferenser, bland annat energi, hållbarhet, miljö, förvaltning och drift.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega