Wihlborgs får hjälp med att återbruka sitt material

Till vä, Klas Österberg på Demontera och till hö, Christian Westerberg på Wihlborgs. Foto: Josefin Widell Hultgren.

Med hjälp av företaget Demontera Sverige AB har dörrar, köksinredning, installationer och andra produkter från Wihlborgs fastighet Hermes i Helsingborg fått nytt liv – hos andra fastighetsägare eller hos privatpersoner.

För att klara klimatmålen är återbruk vid rivning och renovering en bra idé. Men ofta faller alltsammans bort redan på tankestadiet. Det kan bero på korta ledtider i byggprojektet, det återvunna ska lagras någonstans i väntan på användning, man ska hålla reda på exakt vad som sparats och ha ett system för att eventuellt sälja det man inte själv får användning för. Det blir en för stor och dyr apparat, helt enkelt.

Men när Wihlborgs skulle göra om två våningsplan i kvarteret Hermes i Helsingborg för att göra plats för Skånes Barn- och ungdomspsykiatri, tyckte man att det var orimligt att inte ta vara på det material som fanns.

– Inredningen i de här lokalerna var i gott skick. Då kan man inte bara riva och slänga. Samtliga dörrar, glaspartier och undertaksplattor kunde ju återanvändas, säger Christian Westerberg, projektledare på Wihlborgs.

Testprojekt ledde vidare
Wihlborgs har i sin klimatfärdplan fattat beslut om att återbruka mer byggmaterial i sina projekt. När man hittade Demontera bestämde man sig för att utföra ett testprojekt i en kontorslokal som skulle få ny hyresgäst och behövde anpassas.

I vanliga fall hade det mesta kasserats, men Demontera AB gjorde en återbruksanalys och demonterade dörrar och glas, liksom innertak och badrumsinredning.

– Det fanns till exempel dörrar och badrumsinredning i gott skick som är utmärkta att återanvända, berättar Klas Österberg som är projektledare på Demontera.

Lagring är ofta ett problem
Demontera är sprunget ur bolaget Timeflex Nordic AB, som sysslar med bemanning, rivning och logistik. För ett par år sedan gjorde Timeflex ett stort rivningsprojekt där kunden ville ta tillvara en del av materialet.

– Vi hjälpte till så gott vi kunde, och insåg att det fanns utrymme i vår verksamhet att dela upp den i fler delar med återbrukshantering. Vi har ju också utrymme att lagra återbruksmaterial åt kunden, vilket ofta är ett av huvudproblemen för fastighetsägaren.

Kan sälja det som inte används
Idag tar Demontera hand om hela processen från A till Ö, när kunden vill ta vara på material.

Först inventerar man på plats vad som kan återanvändas, sedan demonteras och paketeras det som ska sparas eller säljas. Varje föremål kategoriseras och dokumenteras så att all nödvändig information finns i ett datasystem med antal, skick, brand- och säkerhetsklass och så vidare.

Dessutom kan Demontera lagerhålla materialet och även hjälpa till att sälja det som fastighetsägaren inte har användning för själv.

Avslutningsvis tas en rapport fram över det utförda arbetet, eventuell ekonomisk förtjänst och vilka miljönyckeltal som uppfyllts.

Klimatnyttan i fokus
På Wihlborgs är man jättenöjda med sitt återbruksprojekt och kommer att fortsätta arbeta på samma sätt:

– Det har funkat hur bra som helst, och det är oerhört smidigt att någon tar hand om hela processen, för som fastighetsägare har man sällan den tiden. Sedan går man inte med vinst varje gång, men det är inte det viktiga. Det är klimatnyttan som står i fokus, och allt annat är en bonus, säger Christian Westerberg.

Hyresgäster efterfrågar hållbarhet
Klas Österberg, på Demontera, konstaterar att fler och fler hyresgäster efterfrågar hållbara lokalanpassningar, där exempelvis arkitekter behöver finnas med i ett tidigt skede. Då är det viktigt att veta exakt vilket återbrukat material som finns tillgängligt.

– Utmaningen för fastighetsbolagen är ju att kunna ta miljökraven ända fram till konkret verkstad, vilket innebär att man måste utveckla nya interna processer och det är ju en kostnadsfråga. När vi kunde erbjuda en helhetslösning fick vi ner priserna i nivå med traditionell rivning, samtidigt som man gör en stor miljöinsats. Det är så här branschen behöver jobba i framtiden.

Inspirera andra kunder
På Demontera ser man att deras verksamhet har framtiden för sig, med tanke på de ökande sorterings- och återvinningskraven i byggbranschen.

– Användningsområdena och påhittigheten ökar när utbudet av återbruksprodukter växer, och det är en väldigt spännande lärprocess även för oss. När vi ser vad vissa av våra kunder tar tillvara kan vi inspirera nästa kund att tänka i samma banor, säger Klas Österberg.

Han har också har gjort intressanta iakttagelser – som att det till exempel inte alltid är så att material från kontorsanpassning nödvändigtvis hamnar på ett annat kontor:

– Ett företag kanske vill skilja sin verkstadsdel från kontoret med lamellglas. Ståldörrar kan användas på ett bygge. Undertaksplattor kan bli isolering och privatpersoner kan köpa dörrar till sina hem.

Text: Pernilla Fredholm
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega