Geo Sol på Frölunda Torg

Köpcentrumet lanserar i år projektet Geo Sol som ska omvandla solenergi till komfortkyla och spillvärmen från processen lagras i berget till vintern.

Investeringen i förnybar energi som ska försörja fastigheten beräknas till cirka 32 miljoner kronor, och sänker årligen Frölunda Torgs fossila utsläpp med 225 ton C02.

– Det är en investering för klimatet, och ett led i ett omfattande och nytänkande hållbarhetsarbete, säger David Schongin, Centrumchef Frölunda Torg.

Projektet som döpts till Geo Sol innebär en installation av solceller på taket till Frölunda Torg samt en geoenergianläggning i källaren.

Unikt för köpcentrum
– Mig veterligen är detta unikt för ett köpcentrum, jag känner inte till något liknande i den här omfattningen och det är en ovanligt stor satsning för att vara köpcentrum, säger Henrik Pihlblad , Teknisk Chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

Anläggningen kommer att producera 525 MWh elenergi per år, vilket ungefär motsvarar årsförbrukningen för 27 stycken villor. Vidare kommer här att produceras 2600 MWh värmeenergi vilket motsvarar en årsuppvärmning av ungefär 175 villor.

– Totalt sett innebär det att vi sänker våra fossila utsläpp med ungefär 225 ton C02/år. Som jämförelse motsvarar detta cirka 100 flygresor från Göteborg till New York, säger Henrik Pihlblad.

Kombinerar system
Det unika med Geo Sol ligger i själva kombinationen av systemen. Solcellerna på taket försörjer värmepumpar och kylmaskiner med elenergi och dessa ansluts till ett geolager i berget under fastigheten för energitillförsel och lagring av spillvärme.

– På så vis kommer vi att kunna använda både solens och bergets förutsättningar, den kombinationen är unik. Därmed slipper vi använda fossila energislag och gör en grön växling till förnyelsebar energi, säger Henrik Pihlblad, Teknisk Chef Frölunda Torg och ansvarig för projektet.

En slags ”termos”
Problemet med solkraft är att det främst levererar energi sommartid, men under den korta perioden är det svårt att ta tillvara all producerad elenergi. Idag blåses överskottsenergin från komfortkylaproduktionen ut på yttertaket och tas ej tillvara och på vintern värms byggnaden med fjärrvärme. Geolagret blir en slags ”termos” där denna spillvärmeenergi kan lagras.

Solcellerna kommer att börja leverera elkraft redan i juni, och i september kommer anläggningen att leverera energi fullt i systemet. Anläggningen kommer att täcka fastighetens totala behov motsvarande cirka 10 procent elenergi, 80 procent värme och 15 procent komfortkyla. Det innebär ett radikalt minskat klimatavtryck från fastigheten.

 Källa: Frölunda Torg

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega