Behandling av personuppgifter

Information om Förvaltarforums behandling av personuppgifter
Från den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) av den ny dataskyddsförordningen GDPR. Förordningen gäller som lag i samtliga EU:s medlemsländer och innehåller 99 artiklar. Förordningen omfattar samtliga organisationer som på något sätt behandlar personuppgifter. Syftet är att säkerställa den personliga integriteten hos alla medborgare inom Europeiska Unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetet (EES).

Sveriges Förvaltarforum AB, med organisationsnummer 556981-5938, bedriver verksamhet inom medieområdet. Företagets hemsidor, nyhetsbrev och övriga aktiviteter omfattas av GDPR. Huvudvarumärket är förvaltarforum.se.

Sveriges Förvaltarforum AB hanterar kundregister kopplade till prenumerationer, nyhetsbrev, konferenser och seminarier. Registren innehåller personuppgifter som namn, e-postadress, telefon, leverans- och betalningar- och inköpsuppgifter. Företagets adresser är enbart kopplad till B2B-aktiviteter.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
För att det ska vara lagligt att behandla personuppgifter så måste det finnas stöd för detta i förordningen, så kallad rättslig grund och att man har ett ”specifikt och tydligt” syfte. Rättslig grund kan vara samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, skydd av grundläggande intressen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning samt slutligen intresseavvägning. Det räcker att en av dessa rättsliga grunder gäller.

Sveriges Förvaltarforum AB  stöder sig, i egenskap av ett vara medieföretag som producerar relevant journalistiskt material som är viktigt för målgrupperna, på intresseavvägning som rättslig grund.

Den registrerades rättigheter

De individer som har personuppgifter som behandlas hos Sveriges Förvaltarforum AB har ett antal konkreta rättigheter enligt förordningen:

  • Rätt till information om behandlingen av sina personuppgifter. Information om behandlingen lämnas ut på begäran.
  • Rätt till rättelse om uppgifter visar sig felaktiga.
  • Rätt att kräva radering.
  • Rätt att begära registerutdrag om sina kontaktuppgifter.

För mer information eller för att få hjälp med registerutdrag eller liknande mejla till redaktionen@forvaltarforum.se

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega