Hyresgästen bedriver oseriös verksamhet. Vad ska vi göra?

Mattias Nygren, 2Secure, är expert på säkerhetsfrågor.

”Hej, Vi misstänker att vår hyresgäst, som är ett hotell, inte bedriver det på rätt sätt. Vi har sagt upp kontraktet men nu har de riktat ett skadeståndskrav mot oss och dessutom agerat olämpligt i sin kommunikation med oss. Vad ska vi göra?”

Följande historia rullas upp när frågeställaren, en hyresvärd och tillika stort fastighetsbolag, berättar vidare:

Ett hotell hade bedrivit verksamhet sedan 1990-talet och hade goda betyg och bra recensioner på diverse internetsidor. Hotellet hyrde under en längre tid en större lokal av ortens största fastighetsbolag. Fastighetsbolaget hade av olika skäl sagt upp hyresavtalet för lokalen, vilket föranledde hotellets verksamhetschef tillika styrelseledamot att rikta ett skadeståndsanspråk av större storlek gentemot fastighetsbolaget.

Därutöver hade personen i fråga börjat agera olämpligt i sin kommunikation med fastighetsbolaget och uttryckte förtäckta hot mot bolagets ledning.

Bedrev inte bara hotellverksamhet
En bolagskontroll samt utredning av hotellets ledning initierades för att erhålla kunskap om hotellet och dess företrädare. Det visade sig ganska omgående att det var ett korrekt beslut.

Till fastighetsbolagets överraskning bedrev hotellet inte enbart hotellverksamhet, utan därtill bland annat försäljning av fordon och transport av passagerare. Det fanns starka bevis för att hotellet serverade alkoholhaltiga drycker till sina gäster, trots att de aldrig innehaft ett alkoholtillstånd.

Hotellets verksamhetschef hade nolltaxerat under många år, men ändå ägnat sig åt dyra fritidssysslor och rest till exotiska resmål. Vid närmare granskning visade sig att personens privata resor med största sannolikhet bekostats av hotellets tillgångar.

Skuldsatt och flera tidigare konkurser
Hotellets ledning hade omstrukturerats på så sätt att en familjemedlem klivit in som verklig huvudman för bolaget då hotellets verksamhetschef hade privata skulder på över en miljon kronor. Personen hade även varit inblandad i ett flertal tidigare konkurser och hade en historik av undermålig rådgivning och ekonomisk skötsel av bolag.

Därutöver hade Kronofogdemyndigheten utfört sju tillgångsundersökningar hos personen.

Genom bolagskontroll samt utredning fick fastighetsbolaget tillräckligt med underlag för att kunna redovisa resultatet för hyresgästen som gjorde att de båda parterna kunde gå skilda vägar – men det hela kostade mycket tid och energi.

Vad kan du som fastighetsägare lära dig av detta? Här kommer Säkerhetsexpertens tips:

  1. Besluta om en riskstrategi som innebär att man alltid gör en vandelsprövning av sina nya affärsmotparter/hyresgäster innan kontraktering.
  2. Utforma krav på vad en vandelsprövning skall innehålla och vilka avvikelser som inte kan accepteras.
  3. Bakgrundskontrollera/vandelspröva därefter juridiska personers verkliga huvudmän innan kontraktering, en slagning på Kreditsafe eller liknande är inte tillräckligt.
  4. Se till att det finns kontraktklausuler som ger möjlighet att utan skadestånd avsluta affärsrelationer om part inte lever upp till en vandelsprövning.
  5. Vid misstanke om oegentligheter, tveka inte att utreda.

Mattias Nygren, 2Secure
redaktionen@forvaltarforum.se

Mattias Nygren har under 15 år arbetat vid Polisens Nationella Insatsstyrka (NI). Han har därefter haft en karriär som säkerhetschef inom FN där han arbetat med valsäkerhet, matleveranssäkerhet, evakueringsplanering och skydd av FN:s personal och tillgångar. Han har erfarenhet av arbete i en rad olika högriskländer. Mattias grundade tillsammans med några kollegor från NI säkerhetskonsultföretaget 2Secure som i dag är en av landets ledande aktörer inom kvalificerade säkerhetstjänster för såväl privatpersoner som företag och myndigheter.

Vandelprövning

Med vandelsprövning avses kontroll av företrädares personliga vandel, det kan exempelvis handla om brottsligt belastad, besvärande civilrättslig förekomst såsom konkurser, besvärande ekonomiskt obestånd (högt belånad utan tillgångar), avvikande taxerad inkomst, levnadsvanor som inte korresponderar med inkomst, skulder hos kronofogde, historiska anmärkningar som blivit reglerade, besvärande medial beskrivning/internetexponering, besvärande samröre eller släktskap med personer och organisationer som utgör risk.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega