Kamerabevakning: Vanliga misstag och 6 råd för korrekt tillämpning

Allt fler bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och bostadsbolag vill använda kamerabevakning för att göra sin boendemiljö säkrare. Här presenterar HSB en kort sammanfattning av Integritetsskyddsmyndighetens Vägledning vid kamerabevakning.

Tillstånd för kamerabevakning – vad gäller?
Var fjärde ansökan om kamerabevakning till IMY är onödig, enligt IMY:s statistik från de senaste fem åren. Detta framgår av en ny rapport om Vägledning vid kamerabevakning och förklaras genom att IMY får in ansökningar om att få bedriva kamerabevakning av aktörer som inte behöver tillstånd enligt Kamerabevakningslagen.

I hela 53 procent av de hanterade ansökningarna som avsett kamerabevakning i flerbostadshus har IMY bedömt att de egentligen inte behöver ett sådant til

Offentlig aktör
I rapporten tydliggör IMY att det är offentliga aktörer och andra som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver tillstånd av IMY för att bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde. Med offentlig aktör avses exempelvis kommuner och myndigheter. Andra som utför en uppgift av allmänt intresse kan exempelvis vara fristående skolor och privata vårdgivare.

Det är endast en begränsad andel av bostadsmarknadens aktörer som omfattas av tillståndsplikten, det handlar främst om kommunala bostadsbolag. Det innebär således att bostadsrättsföreningar, privata hyresvärdar och fastighetsbolag inte behöver söka tillstånd för att bedriva kamerabevakning.

Säkerställ GDPR
Det innebär däremot inte att kamerabevakningen per automatik blir tillåten, endast för att den är tillståndsfri. Verksamheter som vill bedriva kamerabevakning måste ändå göra en bedömning av om kamerabevakningen är laglig, dokumentera bedömningen samt i det praktiska arbetet också säkerställa att det sker i enlighet med GDPR.

IMY:S råd och rekommendationer
Rapporten innehåller även goda råd och rekommendationer till aktörer som går i tankarna att bedriva kamerabevakning. Nedan råd är tagna direkt ur IMY:s rapport om Vägledning vid kamerabevakning.

  1. Säkerställ att du uppfyller grundläggande krav.
  2. Dokumentera dina bedömningar skriftligt.
  3. Beskriv behovet och bedöm intrånget i integriteten.
  4. Värna om integriteten.
  5. Informerar om bevakningen.
  6. Integritetsfrämjande teknik kan hjälpa användaren att göra rätt.

Källa: HSB

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega