Poseidon och Wåhlin: Skalskyddet viktigt för ökad trygghet

Foto: Jourcenter.se

Säkerheten kring fastigheter är en grundläggande faktor för nöjda hyresgäster. Ett effektivt skalskydd är därför något man bör jobba för – kontinuerligt. Ta hand om trasiga brytskydd till exempel, det visar att fastighetsägaren bryr sig.

Ett effektivt skalskydd kan vara skillnaden mellan en trygg och säker fastighet och en fastighet som bjuder in obehöriga gäster. Ett ordentligt skalskydd motverkar främst fastighetens inre mot obehöriga, samtidigt som det minskar risken för skadegörelse.

Brytskyddet är grundläggande

Lukas Lapinski, Wåhlin fastigheter.

Skalskyddet består ofta av en rad olika säkerhetslösningar. Brytskydd, passersystem och förstärkta glasrutor är några exempel. Men det handlar inte bara om att installera bra tekniska lösningar – utan lika mycket om analyser, planering och kontinuitet i det löpande arbetet.

– Vi är väldigt noggranna med att det är brytskydd på alla yttre dörrar. Det gäller sidodörrar, entréer och andra dörrar. Sen finns det olika nivåer av brytskydd, där får man tänka till men jag skulle inte snåla med det. På äldre bestånd kanske man inte vill lägga så mycket, men jag tycker att man ska det, säger Lukas Lapinski, fastighetsförvaltare på Wåhlin fastigheter.

Snabba åtgärder skapar trygghet
Han belyser också vikten av att snabbt åtgärda ett brytskydd som har blivit utsatt för brytförsök. Annars kommer tjuvarna se att man inte är på alerten, vilket kan resultera i att de kommer tillbaka. Helst ska man byta ut det trasiga brytskyddet direkt, menar han.

– Då skrämmer man bort dem, för de ser att fastighetsägaren tar hand om det direkt.

I vissa fall räcker det inte med att bara sätta upp ett vanligt brytskydd. Nödlösningar som mindre plåtar som delvis täcker exempelvis låskista är inte heller att föredra, säger Lukas.

– Man får verkligen se till att låskistan är skyddad, för att det är ofta så de får upp dörren. Man kanske även måste montera en extra regel eller liknande på karmen – och en plåt som ligger dikt från dörren.

Passersystem med olika inställningar
Det är lätt att koder kommer på vift, samtidigt som nycklar lånas ut till entreprenörer som tappar bort dem. Med ett väl valt passersystem får man bättre kontroll på vilka som rör sig i fastigheten.

På Wåhlin fastigheter har man valt att hålla portar låsta dygnet runt medan porttelefonen fungerar till 21.00 på kvällen. Efter det måste personen som ringer på porttelefonen slå in ett telefonnummer manuellt till en boende för att bli insläppt.

– En utmaning är att man hela tiden måste jobba tillsammans med hyresgästerna. Informera om att till exempel inte släppa in obehöriga i fastigheten och så vidare, man kan inte släppa in vem som helst via porttelefonen. Detsamma gäller med matbud och liknande. De vill ju bara snabbt ut och in, och det utnyttjar den som vill in i fastigheten, säger Lukas.

Garage mer utsatta
När garage blir utsatta för inbrott handlar det allt som ofta om internationella stöldligor, säger Lukas, och menar att det är betydligt svårare att motverka den typen av brottslighet oavsett skalskydd. Men för att bli av med mindre incidenter, och samtidigt minska risken för att ligorna väljer just ditt garage, kan man överväga kameraövervakning i anslutning till garageportar och dörrar in till garaget.

– De vet ju faktiskt inte om det är livefeed till ett vaktbolag eller inte. Vi har det som standard på alla våra garage, och speciellt vid nyproduktion. Stöldligor går ofta på den typen av fastigheter eftersom hyresgäster inte vet vilka som bor där än.

Inventera fastighetens skick

Carl Adolfsson, Bostads AB Poseidon

Även Carl Adolfsson, förvaltare på Bostads AB Poseidon, lyfter fram det löpande arbetet när det kommer till skalskydd. Ett exempel är att genomföra inventeringar av fastighetens nuvarande skick.

– Det måste man om man vill lyckas med sin trygghetssäkring av fastigheten. Som exempel har vi använt en extern leverantör som har genomfört trygghetsbesiktningar i våra fastigheter för att få ett kvitto på att vi ligger bra till.

Han nämner några övergripande faktorer som utemiljö, entrépartier, trapphus, källare, vindsdörrar, branddörrar, förrådsutrymmen och andra allmänna utrymmen som viktiga att tänka på i samband med inventeringen. För att motverka att obehöriga tar sig in via fönsterpartier i bottenplan använder de sig bland annat av säkerhetsglas.

– Även om det inte är någon problematik vi har så kan man till exempel använda sig av okrossbart glas vid utsatta fönster.

Belysning skrämmer bort obehöriga
För att säkra upp mörka områden kring fastigheten går det att installera rörelsestyrd belysning, berättar han.

– Det går att ha både invändigt och utomhus. Vi har sett resultat av en sådan installation vid några av våra fastigheter. Vi försöker försvåra så mycket som möjligt för tjuven med konkreta åtgärder, säger Carl Adolfsson.

Viktigt att ha i åtanke?
– Börja med att inventera dina fastigheter. Det är ett viktigt gemensamt arbete som krävs. Sitt inte ensam på pucken utan arbeta i ett lag. Ta reda på vad kraven är för att få dina fastigheter godkända. Satsa även på relevanta åtgärder utifrån exempelvis enkätundersökningar från våra hyresgäster.

Vad har ni genomfört för konkreta åtgärder för att förbättra skalskyddet?
– Vi har nyligen bytt dörrar med brytskydd till källare, entréplan och trapphus och förstärkt belysningen både invändigt och utvändigt. Sen har vi begränsat tillgången till källarna genom att hålla dörrarna låsta mellan 19.00 – 07.00 alla dagar i veckan. Vi har installerat elektroniskt passersystem och bytt ut alla nyckelcylindrar, säger Carl Adolfsson.

Åtgärder som förbättrar skalskyddet:

  • Säkerställ att brytskydd och dörrkarmar håller måttet.
  • Sätt upp övervakningssystem vid garage.
  • Se över passersystemet och möjligheten att installera passersystem med porttelefon och taggar om fastigheten inte redan har det. Portkoder och nycklar hamnar ofta i fel händer.
  • Bestäm vilka tider porttelefon och andra delar av passersystemet skall vara igång. För vissa kanske det är fördelaktigt att stänga ned lite tidigare. Det går också att begränsa tillgången till specifika utrymmen om behovet för det finns.
  • Se över belysningen vid utsatta entréer och andra platser runt fastigheten.
  • Byt ut cylindrar i de dörrar som har passersystem med tagg.
  • Taggsystem i exempelvis hissar för att försvåra för obehöriga att ta sig ned i källare.
  • Genomför trygghetsbesiktningar och enkäter med hyresgäster.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega