Låt oss skruva fram bättre spelregler – tillsammans

När vi uppdaterar och skruvar på en branschregel påverkas många. Bjud in berörda parter till remissrunda, förklara förändringen enkelt och gör det lättare att påverka. Då styr vi bättre mot gemensamma mål, anser Mari-Louise Persson.

Jag har nu jobbat med energi- och hållbarhetsfrågor i fastighetsbranschen i över 20 år och min insyn i lagar, standarder och certifieringssystem har fördjupats och jag har fått en större förståelse för den komplexitet som uppstår när regelverkens trådar vävs samman.

Att vi människor dessutom tolkar texterna lite olika gör inte saken enklare. I min första kontakt med standarder fördjupade jag mig i en internationell standard för fönsters energiprestanda där hänsyn skulle tas till varma och kalla klimat, länders olika mätmetoder samt ljusinsläppet.

Dessutom kan montering i byggnaden och typ av byggnad påverka slutresultatet. Diskussionen omfattade även takfönster och brandskyddsglas och deltagarna kom från industrin, forskarvärlden och myndigheter från många länder.

Det var lärorikt och frustrerande, men också roligt.

Nya regler påverkar flera andra
Nu jobbar jag med regelverk som omfattar hela byggnader och även samhällsplanering, inte konstigt att det blivit mer komplext. När vi skruvar på en regel påverkar det ofta flera andra.

Dessutom uppdateras flera liknande system parallellt, till exempel Svanen, Miljöbyggnad, Energiprestandadirektivet och Plan- och bygglagen.

Klart att det blir motstridigheter som vi får lära oss leva med, men ändå driver dessa regelverk oss i en gemensam riktning, om än i krokiga banor.

Bjud in alla till remissrunda
Det är dock mycket viktigt att alla parter blir inbjudna till remisser när uppdateringar görs och att det ges rimliga möjligheter att tycka till längs vägen för att undvika de största misstagen.

Genom att enkelt beskriva vilka de största förändringarna är och varför, samt ge en rimlig svarstid, bygger vi tillsammans en stadigare grund.

Om det är ont om tid kan ett alternativ vara att bjuda in remissinstanser till regelbundna möten i samband med att regelverket uppdateras.

Gemensamt språk förenklar
Det finns idag flertalet certifieringssystem och lagkrav för att få bygga nytt, medan det är lite mer sparsmakat vad gäller det befintliga beståndet. Därför gläder det mig att läsa att AFF har ett pågående projekt som heter ”Hållbarhet i AFF”.

Dessutom pågår ett stort arbete när det gäller den gröna Taxonomin där även ekonomin blir en stor drivkraft för hållbarare fastigheter.

Just nu är det dock nytt och förvirrat utifrån olika tolkningar som görs, men det gemensamma språket som utformas förenklar på sikt och möjliggör för den stora massan att kunna följa de spjutspetsar som nu går före. Genom att implementera nya krav i redan inarbetade rutiner blir det enklare, än om vi skulle uppfinna helt nya system, samtidigt som väven blir mer komplex.

Uppmaningar
Min uppmaning till alla som tar fram nya regelverk är därför att förenkla för användarna att se vilka förändringar som gjorts, varför de gjorts och att dessutom bjuda in särskilt viktiga parter till att komma med synpunkter.

Alla som verkar i fastighetsbranschen uppmanar jag att ta sig tid till att lämna synpunkter, om än bara några få eftersom vi tillsammans kan skruva fram bättre spelregler för oss alla.

Hållbar förvaltning i framtiden
Detta arbete hoppas jag leder till att vi i framtiden lika enkelt köper hållbar fastighetsförvaltning, som vi idag köper ett grenuttag som passar våra kontakter eller att det telefonabonnemang vi bestämmer oss för passar oavsett mobilmärke.

Till dess får vi gneta på för att vara med och utveckla, samt jämföra päron och äpplen, utifrån vad som ligger oss bäst i smaken och hoppas på att vi får i oss näring oavsett hur vi väljer.

Mari-Louise Persson
Miljö- och energichef på Riksbyggen

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega