Familjebostäder minskar eleffekttoppar med ändrade tvättider

Elanvändningen ökar i Stockholm och elnätet är hårt belastat under vissa tider. Familjebostäder testar att minska effekttopparna i sina fastigheter genom att fördela elanvändningen jämnare. I tvättstugan förskjuter man till exempel tvättiderna.

Under kalla dagar och när många använder el samtidigt ökar effektbehovet och belastningen på elnätet. När den förnybara energin i elnätet inte räcker till behöver energin tas från fossila bränslen. Det vill Familjebostäder undvika och testar därför att minska effekttopparna i sina fastigheter.

– Vi har satsat mycket på att minska energibehovet i våra fastigheter de senaste åren. Nu behöver vi som fastighetsägare också hitta metoder för att förskjuta energianvändningen i tid. Vi vill pröva att minska trycket på elnätet, säger Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder.

Familjebostäder ska halvera sin klimatpåverkan till 2030. Minskad energianvändning, egenproducerad förnybar el och lägre klimatutsläpp har halverat deras klimatavtryck sedan 2007.

Nya tvättider kan halvera effekttopparna
När många tvättar samtidigt ökar trycket på elnätet. Familjebostäder testar att ändra tvättiderna med upp till en timmes förskjutning i några tvättstugor i söderort. Om tvättmaskiner och torktumlare startar vid olika tillfällen under samma timme fördelas elanvändningen jämnare och effekttopparna minskar.

– Vi har gjort en förstudie och sett att det finns potential att halvera effekttopparna genom en ganska enkel åtgärd som att styra om tvättiderna i våra tvättstugor, säger Helena Ulfsparre.

Testet pågår under 2023 i Gubbängen, Enskede och Bandhagen och kommer att utvärderas i slutet av året.

– Om det ger goda resultat kan vi använda metoden i alla tvättstugor. Det minskar både våra elkostnader och vår klimatpåverkan, säger Helena Ulfsparre.

Källa: Familjebostäder

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega