Varför är det viktigt med grupputveckling?

De flesta av oss har varit i grupper som fungerat väl, men också i grupper där inget fungerar.  Lika roligt och energigivande som det är i gruppen som fungerar, lika energidränerande och trist är det i grupper som inte fungerar.

Ibland är det också så att samma människor som ingår i den ena gruppen där det fungerar kan ingå i en grupp där det inte fungerar. Och frågan man ställer sig, varför blir det så? Det är lätt att tro att det beror på enskilda personer och att vissa är helt hopplösa att ha att göra med. Men så enkelt är det inte, varje grupp har en utvecklingsprocess, oavsett vilka som ingår.

Under senare år har den amerikanska forskaren Susanne Wheelan´s forskning om grupper fått stort genomslag i Sverige. Hon har till exempel forskat på intensivvårdsteam på sjukhus där hon kunnat mäta att de team som fungerar bäst har upp till tio gånger högre överlevnad för patienterna än för de team som fungerar allra sämst.

Och det är starka skäl till att arbeta med gruppens utveckling för att gruppen skall fungera bättre när det gäller effektivitet och produktivitet, men också när det gäller arbetsmiljö och trivsel.

Vilka faser skall man då gå igenom och hur förflyttar man sig från den ena fasen till nästa?

Trygghet och tillhörighet
Fas 1 handlar främst om trygghet och tillhörighet.

Får jag och vill jag vara med i gruppen? Vilka mål finns det för gruppen och kan ledaren för gruppen garantera min säkerhet/trygghet?

Här har ledaren en mycket viktig roll att ta fram och ange målen för gruppen och skapa struktur men också att se till att alla i gruppen känner sig trygga. Fokus är på relationerna i gruppen och lite kraft läggs på uppgiften.

Konflikter och opposition
Fas 2 handlar om mer om att ta sig igenom konflikter och opposition. Ledaren kan utmanas och det handlar om att gruppen behöver utveckla roller, kommunikation och beslutsprocesser.

Fasen är jobbig för alla, både medlemmar och ledare och det är lätt att ge upp om gruppen och lämna. Vissa grupper kommer hellre aldrig förbi denna fas då man i gruppen måste våga, vilja jobba med frågorna och också stå ut med konflikter utan att dessa blir destruktiva.

Här behöver man ofta hjälp av en utomstående för att komma vidare.

Tillit och struktur
I fas 3 har det utvecklats tillit och struktur i gruppen och ledaren kan ta ett kliv tillbaka och släppa fram andra medlemmar mer.

Här fungerar det att delegera och dela på makten. Medlemmarna har hittat ett arbetssätt, en struktur för att samarbete och man vågar lita på varandra.

Alla grupper kommer inte till denna fas men det är nu man börjar få upp produktivitet och effektivitet i gruppen.

Arbete och uppgiften
Så till sist fas 4 där fokus är på arbete och uppgiften. Nu kan ledaren mer delta som expert i gruppen och produktiviteten och effektiviteten i gruppen är hög.

Att arbeta i en grupp som befinner sig i fas 4 är en ynnest med hög grad av arbetsglädje. Där vill vi alla vara från början, men att nå dit kräver oftast hårt arbete

Charlotta Schenholm,
Vilja Ledarskap

Charlotta är ledarskapskonsult, grupputvecklare & partneringledare. Hon är fil kand i ekonomi, certifierad i GDQ (grupputvecklingsverktyg), beteendeprofilanalys Disa (IPU)och Förändringens 4 rum.

Så får du din grupp att fungera

  1. Var en tydlig ledare i gruppen. Ange mål och se till att alla känner sig trygga.
  2. Bered dig på att du kan bli utmanad som ledare och att konflikter kan uppstå. Red ut rollerna i gruppen och hur beslut skall fattas. Jobba med kommunikationen.
  3. Först nu är det dags att delegera och du kan dela med dig av makten.
  4. Njut av arbetsglädjen i gruppen. Du kan ta rollen som expert, snarare än att vara chefen i alla lägen.