När är det bra med partnering?

Alla som någon gång har byggt, vare sig det är nyproduktion eller rot (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) vet att det är stor risk att man blir besviken. Budgeten sprack, tidplanen höll inte och kvalitén blev inte vad som utlovats. Att bygga är alltid förenat med risk, och vissa projekt är mer riskfyllda än andra. Är det ett riskfyllt projekt kan partnering vara rätt.

Risker kan till exempel vara stora utvecklingsbehov, behov av hög grad av kundanpassning, stort/omfattande projekt, hög grad av komplexitet, kvarboende hyresgäster, pågående verksamhet i fastigheten under projektet eller specifika förvaltningsbehov när projektet är genomfört.

Under de senaste åren har begreppet partnering blivit allt vanligare och det handlar till stor del om att kunna hantera riskerna i projekt på ett bättre sätt. Det vill säga att våga och vilja identifiera riskerna, ha en plan för att hantera dem och helst också kunna reducera dem. För det krävs tillit och öppenhet och det kräver i sin tur god kommunikation mellan medlemmarna i projektet.

Lös problemen gemensamt
Istället för att hoppas på att problem löser sig på ett magiskt sätt så tar man upp problem i tid och löser dem gemensamt.

Istället för att ha avtalen i fokus har man projektet i fokus. Och det är lättare sagt än gjort.

Att tro att ett omfattade byggprojekt skulle löpa på utan oförutsedda händelser, är en orealistisk syn på vad att bygga innebär.

Krävs mer engagemang
För att lyckas med partnering krävs mer engagemang än i ett vanligt projekt, både från beställare och från entreprenören. Att jobba med transparens och öppenhet är långt ifrån enkelt. Det krävs att man lär känna varandra, vill och vågar lyfta problem och orkar ta konflikter i tid.

Viktigt är också med gemensamma mål för beställare och entreprenör (och gärna även underentreprenörer) där det finns en klar prioritering. Balansen mellan budget, tidplan och kvalité måste diskuteras och vara tydlig.

Välfungerande beslutsprocess
Mycket av framgången i lyckad byggproduktion handlar om logistik och för att klara det på ett bra sätt krävs en välfungerande beslutsprocess.

Det i sin tur kräver god kommunikation i alla led. Blir projektet stående under pågående produktion tickar det timmar, och därmed pengar.  Ett bygge med 20 man som inte kan jobba kostar cirka 10 000 kronor i timmen. På en dag blir det 80 000 kr och på en vecka 400000 kr.

Löpande räkning med riktpris
Ersättningsformen kan variera, men jag rekommenderar löpande räkning men med riktpris som reglerar entreprenörsarvodet. Det är också viktigt att vara överens om vad som ingår i riktpriset och vad som kan göra att riktpriset förändras.

Charlotta Schenholm
Vilja Ledarskap

Ledarskapskonsult, grupputvecklare & partneringledare. Fil kand i Ekonomi. Certifierad i GDQ (grupputvecklingsverktyg), beteendeprofilanalys DISA (IPU)och Förändringens 4 rum.

Sex viktiga råd för dig som funderar på partnering

  1. Analysera projektet noga innan du bestämmer dig för att arbeta i partnering
  2. Engagemang är nödvändigt, välj samarbetspartners och nyckelpersoner med omsorg
  3. Jobba med riskanalys och riskreducering löpande
  4. Avsätt tid för partneringarbetet. Träffas regelbundet under hela projektets livslängd. Lägg extra mycket tid i uppstarten av respektive fas (projektering, produktion) och i slutfasen av produktionen
  5. Ta hjälp av en fristående partneringledaren, och som är kunnig i grupputveckling, kommunikation och konflikthantering.
  6. Gör en plan för partneringarbetet under hela projektet och följ den.
Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega