Därför behöver vi känna mening på jobbet

Efter ett år med Corona, som för många innebär en konstant lågintensiv stressnivå, finns det all anledning att fundera på vilka skyddsfaktorer som finns mot stress och vad som främjar hälsa. Det salutogena (hälsosamma) ledarskapet, vad innebär det? Och vad behöver ledare för egen del för att kunna hantera alla påfrestningar?

Att känna mening med det man gör är en mycket viktig skyddsfaktor mot stress. Kanske en av de viktigaste. Det har forskaren Aron Antonovsky forskat fram när han bland annat studerade överlevande från koncentrationsläger under andra världskriget.

Han har etablerat begreppet KASAM som står för Känsla av sammanhang och det är tre faktorer som bygger upp en persons KASAM: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

Verksamheten i större sammanhang
För chefer och ledare innebär det att sätta verksamheten i ett större sammanhang och att prata om på vilket sätt olika arbetsuppgifter är meningsfulla inte skall underskattas.

Att sitta och fylla i krångliga blanketter som man inte förstår meningen med kan skapa stress, men om man vet att det är viktigt och att man kan få hjälp med hur man skall fylla i dem minskar stressen.

Meningen med uppdraget
Att delta i, som man upplever det, meningslösa teamsmöten med krånglande teknik skapar stress. Om syfte och meningen med mötet är tydligt och man får hjälp eller förståelse när tekniken krånglar då minskar stressen.

Det är också viktigt att för egen del formulera meningen med sitt uppdrag och det som är meningsfullt behöver inte alltid vara mätbart.

Tillåtande klimat
När vi sitter utspridda och ensamma minskar också möjligheten till socialt stöd i vardagsarbetet.  Det gör det också svårare att prata om och reflektera över saker som händer och som skulle kunna öka begripligheten av känslor som uppstår.

Genom att skapa ett klimat där det är okej att ställa frågor när man inte förstår eller att man får chans att sätta ord på hur det känns i olika situationer, minskar ofta spänningen i kroppen och kan fungera som avlastning för individen. Att dessutom få bekräftelsen från andra att de upplever samma sak eller förstod det på samman sätt ökar också begripligheten i det som händer.

Charlotta Schenholm 
Vilja Ledarskap

Ledarskapskonsult, grupputvecklare & partneringledare. Fil kand i Ekonomi. Certifierad i GDQ (grupputvecklingsverktyg), beteendeprofilanalys DISA (IPU)och Förändringens 4 rum.

Tips till chefer och ledare

  • Säkerställ begripligheten i organisationen vilket innebär tydliga roller med klart ansvar och mandat, klara förväntningarna på leveranser och nivå på prestationer hos medarbetarna och ge tydlig återkoppling på resultatet. Vem gör vad till när. Tydliga mål som är nedbrutna för varje individs arbetsuppgifter. Ge utrymme även för frågor och småprat när du går igenom arbetsuppgifter med medarbetarna.
  • Se till att det som skall göras upplevs som hanterbart. Det vill säga att det finns tillräckligt med tid, verktyg, kunskaper och stöd. Här kan det handla om arbetsplatsen i hemmet, tillräckligt stor skäm, höj och sänkbart arbetsbord eller it – support. Viktigt att veta vem man vänder sig till om man behöver hjälp, vare sig det är med datorn som krånglar eller med en arbetsuppgift som man inte gjort tidigare. Fundera på hur arbetsgruppen kan ge varandra psykosocialt stöd vid jobbiga situationer. T ex när en arg kund/hyresgäst skäller ut en medarbetare eller när samarbetet med en annan avdelning inte fungerar.
  • Prata ofta om den övergripande visionen – meningen med verksamheten. Det räcker inte att säga att aktieägarna vill ha hög avkastning på investerat kapital utan prata om hur verksamheten bidrar till ett bättre samhälle och varför det man gör är viktigt. Försök även formulera hur enskilda medarbetare eller arbetsgrupper bidrar till visionen och meningen med verksamheten.

 

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega