Välkommen till Framtiden – lite snack och mycket verkstad

Annika Berntsson, boendeutvecklare på Familjebostäder i Göteborg AB och Ferdoun Basrawi, fastighetsskötare på Familjebostäder i Bergsjön.

Alla minns nog 2015 när människor flydde till Europa från kriget i Syrien. Plötsligt fanns här nya invånare med olika kompetensnivåer som behövde få hjälp att komma in i samhället. Då klev fastighetskoncernen AB Framtiden in och gjorde en satsning.

Ibland gäller det bara att göra, att sätta igång och sedan lösa problem under vägen. Så var det i projektet Välkommen till Framtiden menar Familjebostäder i Göteborgs samordnare Annika Berntsson.

– Man ville väldigt mycket och för första gången kraftsamlades det i koncernen vilket var jättebra. Man hade både muskler och engagemang för att hjälpa på individnivå. Dessutom behövdes det folk i fastighetsbranschen, säger hon.

Praktik inom fastighetsförvaltning och utbildning i svenska
Välkommen till Framtiden är en ”koncerngemensam metod för att hjälpa 300 nyanlända med kort utbildning att komma i arbete” som startades 2016. Tillsammans med SFI och Arbetsförmedlingen skulle de allmännyttiga bostadsbolagen erbjuda praktik inom fastighetsförvaltning och utbildning i svenska.

2019 hade 145 personer påbörjat programmet. Av dem fick 60 personer jobb inom bostadskoncernen eller dess underleverantörer. En av dem som deltog i programmet är Ferdoun Basrawi. När han kom till Sverige från Syrien hade han jobbat med underhåll och service av båtar. Han lockades av möjligheten att lära sig svenska och att få ett jobb.

– Om man ska bo i Sverige ska man kämpa mycket för att få ett bra liv. Jag har kunskap, jag är inte gammal och inte sjuk, jag kan jobba, säger han.

Handledare hjälpte till med svenskan
Mycket av Välkommen till Framtiden upplever Ferdoun Basrawi som bra. För gruppens del, att så många av deltagarna fick jobb eller praktikplats. För egen del, främst stöttning av handledare.

– Jag hade jättebra handledare som hjälpte mig med svenskan. Det var bra för jag bodde ensam och kände inga svenskar, hur skulle jag annars lära mig, frågar han retoriskt.

Där får han medhåll av Annika Berntsson på Familjebostäder som säger att det fanns ett stort engagemang ibland handledarna. Trots att det saknades en exakt beskrivning av vad handledningen skulle vara.

– Det blev jättebra. Våra handledare anpassade sig efter deltagarnas behov. En del la mer tyngdpunkt på att lära ut yrket, andra på fackspråket, eller svenska. En del fick även en kompis för livet, säger hon.

Riktiga arbetsuppgifter
Annat som har fungerat bra var att deltagarna har haft riktiga arbetsuppgifter och kunde sätta igång att jobba direkt. Många av bolagen inom Framtidskoncernen är också etablerade mottagare av praktikanter och sommarjobbare så de vet hur det är att ta hand om nya medarbetare.

Dessutom fick många deltagare jobb eller praktikplats som ett direkt resultat av sin medverkan. Så var det till exempel för Ferdoun Basrawi som först fick två projektanställningar inom koncernen och sedan fast jobb som fastighetsskötare i Bergsjön hos Familjebostäder.

– I början var jag inte så glad för Arbetsförmedlingen sa att det var en utbildning till trädgårdsmästare men när jag började var det en kurs. Kalla det för var det är. Men i efterhand är jag jätteglad. Jag fick visa vad jag kunde, fick referenser och jobb efter en kort tid i Sverige. Nu har jag en bra chef och kollegor, det är roligt att jobba ute och att träffa hyresgästerna. Jag trivs bra och så småningom skulle jag gärna gå Familjebostäders bovärdutbildning, säger han.

Lärdomar för framtiden
Annika Berntsson ser fler lärdomar att dra. Hon nämner bland annat att vara tydligare med vad handledning innebär, vad deltagarna kan förvänta sig men också matchningen mellan Familjebostäders behov och deltagarnas.

– Det skapar ett mervärde att det rör sig folk i våra områden, så frågan väcktes om vi ska ha egen städpersonal. Det har vi inte nu. Jag som jobbar med sociala frågor ser ett värde i att ha städare som finns i våra områden som kanske arbetar med annat också. Samtalen fortsätter tack vare projektet, säger hon.

Fortsätta arbeta för ett jämlikt Göteborg
Välkommen till Framtidens metod kommer att fortsätta användas i arbetet för ett jämlikt Göteborg, som är en av koncernens grundvärderingar. Där är egen försörjning en viktig del.

– Arbete är nyckeln till så många saker. Vi kan till exempel se stora skillnader i hälsa och hur gammal man blir i olika områden. Men det rör även frågor som barns uppväxt, möjlighet till att hyra en egen lägenhet och vi ser att kunskaper i språket kan bryta ett utanförskap, säger hon.

Satsa på egna hyresgäster
Nästa steg som Familjebostäder funderar på är att hjälpa de hyresgästerna som bor i bolagets egna utvecklingsområden.  

– Vi kanske kan leta fram ett arbete hos oss, en entreprenör eller kroka arm med en helt annan bransch som söker folk och matcha det med en arbetslös hyresgäst så fort som möjligt. Vi bostadsbolag kan inte anställa alla utan vår viktigaste funktion är att skapa möjligheter. Hittills har det varit främst praktik och sommarjobb men vi kommer framöver att behöva arbeta ännu mer aktivt och omfattande med att skapa hållbara arbeten. Tack vare Välkommen till Framtiden kom vi igång, säger Annika Berntsson.

Fem tips för att skapa jobbmöjligheter:

  • Var inte rädd för att sätta i gång. Det går aldrig att göra helt rätt från början. Sätt igång och utveckla under resans gång.
  • Jobba ihop med andra aktörer så som Arbetsförmedling, SFI etc. Då blir det mer kraft i satsningen. Men tänk på att det tar mycket tid att samarbeta.  
  • Se till att det ni gör är grundat i verksamheten med ett gemensamt mål och syfte för samtliga inblandade. Vårt mål var att fler nyanlända med låg utbildning skulle komma i jobb.
  • Det är viktigt att HR är med och kan titta på frågor som: hur och vilka tjänster kan man anställa? Vad man kan göra för att stötta handledare?
  • Engagera dem som vill medverka och ”tvinga” inte någon. Då blir det bra.

Text: Mari-Louise Paulson
redaktionen@forvaltarforum.se

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega