Digitala nycklar kan rädda liv i Västerås

Hantering av nycklar är en utmaning för Räddningstjänsten vid varje uttryckning, fel nyckel kan fördröja insatsen. Mimer blir nu först i Västerås att installera det nya digitala nyckelsystemet Smart passage. Det innebär att Mimers passersystem kopplas ihop med SOS Alarm. Så fort larmet går aktiverar de Räddningstjänstens digitala nycklar så att de kan komma in i rätt fastighet utan att ha med sig några huvudnycklar. Ett system som gör det lättare att ta sig in och sparar värdefull tid när det verkligen gäller.

– Smart passage skapar trygghet för våra hyresgäster, och för oss, i och med att Räddningstjänsten snabbt kan komma in i fastigheten vid ett larm. Med digitala nycklar på plats i Räddningstjänstens fordon behöver de aldrig oroa sig för om de har rätt nyckel. De kan lita på att de alltid har rätt förutsättningar att komma in, oavsett vilken fastighet det handlar om. Det kan rädda både liv och egendom, säger Christian Holm, säkerhetschef vid Mimer.

Med Smart passage får Räddningstjänsten sin digitala nyckel, en så kallad passagedroppe, aktiverad när larm kommit in via SOS Alarm.

Det sparar livsviktiga minuter, vi kommer snabbt in i trapphuset, tvättstugan eller källaren, vilket kan rädda liv. Smart passage innebär en smidigare nyckelhantering som bidrar till att insatserna blir snabbare och effektivare för räddningstjänsten eftersom vi inte behöver vänta på fysiska fastighetsnycklar vid inpassering, säger Christer Ängehov, Förbundsdirektör/Räddningschef, Räddningstjänsten Mälardalen.

Nycklarna fungerar bara när utryckning pågår och i området där insatsen sker. Övrig tid är de bara plastbitar som inte kan öppna några dörrar.

Nu installerar Mimer systemet i samtliga av de fastigheter som idag har elektroniska passersystem. Det innebär en dryg tredjedel av Mimers alla entréportar och andra dörrar till gemensamma utrymmen.

– I övriga fastigheter där Smart passage inte finns, agerar vi på samma sätt som vi alltid gör i lägen som bedöms som akuta, vi bryter oss in för att rädda liv eller för att begränsa en brand, säger Christer Ängehov, Räddningstjänsten Mälardalen.

Installationen av Smart passage är ett samarbete mellan Mimer, SOS Alarm, Räddningstjänsten Mälardalen och Amido som säljer produkten. Installation och testning av Smart passage i Mimers bestånd var klar den 6 april. Om Smart passage finns i huset syns genom att den sitter en klisterdekal vid entrédörren.

Så funkar Smart passage:
1.
SOS Alarm får ett larmsamtal via 112 eller ett automatlarm
2. SOS Alarm skickar utryckningsfordon till platsen
3. De digitala nycklarna i fordonen får access till låsen
4. Räddningspersonalen använder sin digitala nyckel (passagedroppe) för att komma in
5. Räddningsinsatsen genomförs utan hinder
6. Räddningspersonalen lämnar fastigheten
7. De digitala nycklarnas access till låsen tas bort automatiskt efter avslutat larm
Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega