Förvaltarna styr mer vid upphandling

– Nu blir förvaltarna viktigare, säger Johan Almesjö, vd på HBV.

Allmännyttans inköpsfunktion HBV ser två stora trender som förändrar verksamheten. Det sa föreningens vd på HBV-träffen ”Hållbara dagar 2020”.

Tittar man på hur HBV:s avtal för att avropa varor och tjänster används idag så är de främst uppbyggda för att användas för felavhjälpande underhåll med korta leveranstider, styckeköp och andra breda produktportföljer för att möta alla behov.

– Men nu ser vi i större utsträckning att våra avtal används för renoveringsprojekt och till del i nybyggnation. Då kan du styra materialval så att du även tänker på förvaltningsskedet. Traditionellt sett har byggprojektledarna styrt den här processen, men nu blir förvaltarna viktigare. Det är en jättetydlig trend, sa Johan Almesjö.

Nya medlemmar ställer nya krav
Den andra trenden som Johan Almesjö tog upp har att göra med att HBV får fler nya medlemmar. HBV ägs av allmännyttiga bostadsbolag och har i dagsläget 363 medlemmar. Men nu blir även fler och fler kommuner och offentliga fastighetsbolag som har lägenheter i sitt bestånd medlemmar.

– Då kan man säga att till exempel ett fläktsystem för flerbostadshus även ska kunna användas i lokalfastigheter. Det är också en trend.

Vem ska få del av fördelarna?
Medlemmar i HBV får återbäring baserat på inköpt volym under året (exklusive el, gas, pellets och konsulttjänster) för såväl medlemmar och deras underkunder, till exempel koncernbolag som nyttjar HBV-avtalen. Återbäringen är sedan det överskott som HBV:s årsresultat ger.

Johan Almesjö konstaterar att det bara är medlemmar som ska kunna använda avtalen och de som är deras underkunder och därigenom nyttja avtalens värde och få återbäring på sina köp. Detta är styrt i lagstiftningen, LOU (Lagen om offentlig upphandling) och är dessutom en del av medlemsvärdet.

– Har vi offentliga aktörer som lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU) vilken kräver en formalia och detta ger medlemmarna värden, så tycker jag att det värdet ska stanna inom medlemskretsen, säger han.

Hållbarhet i fokus på träff
HBV-träffen ”Hållbara dagar 2020” ägde rum 9–10 mars i Stockholm där hållbarhet ur ett brett perspektiv med miljö, social hållbarhet och ekonomi var i fokus.

Träffen vände sig till dem som arbetar med förvaltning, drift, inköp, entreprenadfrågor, teknik och byggprojekt samt ledning och styrning i HBV:s medlemsbolag, underkunder och externa kunder samt avtalsleverantörer.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

Bli den första att kommentera "Förvaltarna styr mer vid upphandling"

Kommentera

Du måste vara inloggad för att kommentera. Klicka här för att logga in
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega