Utsatta områden behöver kanske lite mer kärlek

Över en halv miljon människor bor i så kallade utsatta områden. Områden där otryggheten är störst, arbetslösheten är högst, medelinkomsten lägst och hyresrätter dominerande. Lite tillspetsat kan man säga att det handlar om liv och död.

I Göteborg skiljer det åtta år i medellivslängd mellan vissa förortsområden och de områden som har högst medelinkomst. Det är en liknande situation i många andra städer. Att tusentals människor i bland annat Göteborg riskerar att få ett åtta år kortare liv på grund av sin bostadsort, är på många sätt oacceptabelt.

Frågan är vilken roll olika inblandade vill ta för att förändra den situationen. Det är allvar nu och att göra det vi alltid har gjort duger inte, vare sig man är stat, kommun eller bostadsföretag.

Fysiska lösningar räcker inte
Jag kan se att vi inom fastighetsbranschen är väldigt bra på olika fysiska lösningar för att lösa problem. Alla sådana åtgärder är jätteviktiga och ger säkert effekter på trygghet och stolthet för området. Men de räcker inte alltid.

För några år sedan fick ett konsultföretag i uppdrag att se över hur vi kunde höja statusen i ett av de områden som jag då var ansvarig för. En del i det arbetet var att intervjua boende i området. En av våra hyresgäster tyckte att ”området verkar behöva lite mer kärlek”.

På många sätt ett enkelt men samtidigt ett fantastiskt bra uttryck för vad det egentligen handlar om. Hur ska vi som bostadsföretag se till att vi själva internt, de boende och lokala näringsidkare, känner lite mer kärlek inför det gemensamma projekt som det är att skapa trivsel i bostadsområdet?

Behov av stabilisering
Det finns en mängd områden i Sverige i dag som har ett stort behov av stabilisering, eller lite mer kärlek om man så vill.

Ett område som får ett gott rykte får en ökad efterfrågan på bostäder, vilket leder till förhöjd betalningsvilja som kan leda till ökad investeringsvilja och ökade fastighetsvärden som gemensamt bidrar till en positiv spiral för området.

Tro på positiva förändringar
Grunden är kanske att alla inblandade ger området lite mer kärlek. Att fastighetsägare visar att man på riktigt tror på positiva förändringar av området.

Att det är de vassaste fastighetsskötarna, de bästa förvaltarna och de mest engagerade bovärdana som jobbar där. Att vi vågar göra aktiva prioriteringar och släppa fram nya idéer.

Andra upplåtelseformer
För att locka människor att bo kvar och flytta dit krävs andra upplåtelseformer än hyresrätt, som bostadsrätter, äganderätter, andelsägarlägenheter, ägarlägenheter och satsningar på god och fungerande infrastruktur.

Alla inblandade måste vara öppna för sådana förändringar och inte låsa sig politiskt eller ideologiskt. Ibland känns det som vi är långt ifrån en sådan förändring. Det är dags nu för bostadsföretagen att gå före och visa vägen och inte bara nöja sig med att allt är uthyrt.

Ulf Nyqvist

Ulf Nyqvist har över 20 års branscherfarenhet som vd i TelgeBostäder och Botkyrkabyggen. Numera är han egen konsult inom fastighetsutveckling, med uppdrag bland annat hos  Andelsägarbolaget, olika fastighetsbolag och kommunala fastighetsenheter.

Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB

Inköpsportal - tipsa en kollega