460 miljoner för att bevara kyrkor

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2020 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.

Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkostyrelsen fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 55 procent av ansökt ram.

Bli den första att kommentera "460 miljoner för att bevara kyrkor"

Lämna en kommentar