Hur vill generation Z bo?

Boinstitutet lät Ungdomsbarometern fråga hur 3 000 unga mellan 15–24 år, den så kallade generation Z, vill bo i framtiden och varför.

På frågan om hur unga vill bo när de etablerat sig på arbetsmarknaden svarar 40 procent villa 31 procent bostadsrätt och 17 procent hyresrätt.

Bara 1 procent vill bo i andra hand och lika få kan tänka sig att dela lägenhet med en kompis.

Tror inte på förstahandskontrakt
På frågan om vilket boende som är mest realistiskt svarar 29 procent hyresrätt, 27 procent bostadsrätt och 19 procent villa.

Bara 5 procent tror att de kommer bo i andra hand, och 2 procent i kollektivboende. Samtidigt uppger fler än hälften av alla unga att det känns omöjligt att få ett förstahandskontrakt.

Vill bo i städer
Var sjätte ung vill bo i hyresrätt, som upplevs vara enklare och smidigare eftersom den går fortare att flytta till/från och byta i jämförelse med ett ägt boende.

Många uppger att de vill bo i centralt i stan, där bostadsrätterna anses dyra, och att en liten hyresrätt passar deras ekonomi och hushållsstorlek bättre.

Tuffa villkor
Hyresrätten är samtidigt den boendeform som flest unga bedömer som mest realistisk. Den vanligaste förklaringen är att de inte har råd med insats eller möjlighet att ta lån för att köpa en bostad.

– Att en hyresrätt som anses mest realistiskt samtidigt upplevs omöjlig att få, visar hur tuffa villkoren är för unga som inte har föräldrar som kan hjälpa till med bostadslån, säger Moa Andersson, verksamhetsledare på Boinstitutet.

Bostadsrätt lockar fler
Att bo i bostadsrätt har blivit mer populärt sedan 2000. Idag vill var tredje ung bo i bostadsrätt.

Som förklaring till varför är ett vanligt svar i undersökningen att det är en bra investering, att det är billigare och ett sparande eftersom ”man betalar till sig själv” men också uppfattningen att bostadsrätten ger trygghet och frihet, med större möjlighet att inreda och bestämma själv.

Beror på prisutvecklingen
Många vill också bo centralt i stan, där utbudet av bostadsrätter anses vara större. Ett ytterligare skäl är att man saknar tillräckligt antal köpoäng för att få en hyresrätt.

– Att bostadsrätten blivit allt mer populär och ses som en investering hänger sannolikt samman med att priserna gått stadigt uppåt och räntorna varit låga. Om prisutvecklingen stannar av är det troligt att också synen på bostadsrätten som en god investering förändras, säger Moa Andersson.

Drömmer om villan
För fyra av tio unga är villan ett mål och en livsdröm. Några typiska svar är att villan anses ge större frihet, vara något eget, skapa större avstånd till grannar och ge en känsla av att få göra precis som man vill.

Villan tycks också ingå som en del i ungas idealbild om familjeliv. Flera svarande uppger att de själva växt upp i hus och att det därför känns naturligt att själv flytta till villa när de bildar familj.

Tvärtom trenden
Tillgång till trädgård, större ytor, en passande miljö för barn och hund är vanliga motiv för att föredra villan. Unga på landsbygden är mer positiva till att bo i villa framför lägenhet.

– Det är intressant att villan har en så stark ställning som ideal för unga och att äga sin bostad kopplas till frihet och självbestämmande i en tid där trenden inom andra branscher går mot att dela, hyra och tjänstefiering, säger Moa Andersson.

Så bor unga idag
I Sverige flyttar de flesta hemifrån innan 20 års ålder, oftast från en villa (57 procent) och till en studentlägenhet (31 procent), hyresrätt i första hand (28 procent) eller bostadsrätt (18 procent).

Statistiken visar att 12 procent bor i andra hand medan 6 procent delar lägenhet.

Medianpriset för vad unga betalar för sitt boende är 2 767 kr. Smärtgränsen för vad de kan tänka sig att betala som mest är 5 000 kr.

Källa: Boinstitutet

 

 

 

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär