Sveafastigheter får hållbarhetspris

Sveafastigheter har tilldelats Årets hållbarhetspris av Västerås stad. Bolaget färdigställde 2018 kvarteret Neptun, ett av Sveriges största plusenergihus.

Huset genererar mer energi än det förbrukar genom 1 210 kvm solceller, bergvärme och 3Eflow-systemet som minskar värmeförlusterna i varmvattenledningarna.

Under 2019 bygger Sveafastigheter Bostad i Västerås även kvarteret Hydran, ett Boende för äldre med fokus på gemenskap genom mötesplatser på den gröna gården, sällskapsytor och gemensamt kök i bottenplan.

Även trygghetsboendet Hydran blir ett plusenergihus med fjärrvärme. I Stockholm stad har Sveafastigheter Bostad under 2018 vunnit två markanvisningar med social hållbarhet i fokus.

Juryns motivering till priset lyder:

Vinnaren av Årets hållbarhetspris har som ny aktör i Västerås snabbt flyttat fram positionerna i sin bransch. Med ett genomtänkt hållbarhetsarbete är de samhällsbyggare med höga ambitioner för framtida generationer. Målmedvetet skapar årets pristagare boendemiljöer där människa och miljö står i centrum.