Tomma lokaler blir bostäder i Kungälv

Nu startar Kungälvsbostäder arbetet med att omvandla outnyttjade lokaler till nya lägenheter.

Att skapa fler bostäder betyder inte bara att bygga nytt. Under 2016 har Kungälvsbostäder gått över hela sitt bestånd på jakt efter möjligheter till nya bostäder.

I första fasen av projektet identifierade man fem outnyttjade lokaler med potential att byggas om till tretton bostäder och i april startar ombyggnaden. Det kommunala fastighetsbolaget har redan inlett planeringen av nästa fas i omvandlingen av lokaler till lägenheter.

Jonny Arvidsson, projektledare för ombyggnationen.

– Samtidigt som byggnationen startar utreder vi förutsättningarna för ytterligare utrymmen som har potential att omvandlas till uppemot 20 nya bostäder, berättar Jonny Arvidsson, projektledare för ombyggnationen.

Inga affärslokaler
Lokalerna som omvandlas i den första fasen har bland annat varit förenings- och friskvårdslokaler i mark- eller källarplan i befintliga fastigheter från 50- och 60-talet. Alla har stått outhyrda, en del under längre tid.

Ingen av lokalerna har varit affärslokaler, så problemet med att fastighetsbolaget förlorar momsavdraget vid omvandlingen till bostäder är inte aktuellt.

De tretton nya lägenheterna som kommer att stå färdiga i december finns i tre områden i Kungälv: Gula Komarken, Nedre Komarken och i Centrum.

Linda Winstedt, kommunikations och marknadschef.

Hem för nyanlända
– De nya lägenheterna har god standard, till och med bättre än övriga lägenheter i fastigheterna. De uppfyller alla krav när det gäller ljusinsläpp, ventilation, tillgänglighet och brandsäkerhet, säger Linda Winstedt, kommunikations- och marknadschef på Kungälvsbostäder med ansvar uthyrning.

Lägenheterna kommer till en början att hyras av Kungälvs kommun som bostäder till nyanlända. När hyresavtalen med Kungälvs kommun löper ut kommer de nya bostäderna att förmedlas via den ordinarie bostadskön.

I Kungälvs kommun byggs modulboenden för att skapa bostäder till nyanlända, men eftersom det inte räcker fick Kungälvsbostäder frågan om det fanns andra möjligheter.

Inspiration från Malmö
– Det blev ett extra incitament för oss att gå igenom hela vårt bestånd för att hitta lokaler som vi kan omvandla till bostäder. Bostadssituationen för nyanlända är svår för många kommuner och det är vår skyldighet som allmännytta att bidra på de sätt vi kan, säger Linda Winstedt.

Hon berättar att Kungälvsbostäder fått inspiration från Malmö stads fastighetsbolag, MKB.

MKB skapade 220 nya lägenheter 2015 genom att omvandla tomma och outnyttjade lokaler. Projektet kallades ”Lokal till hem” och nominerades av Sabo till Årets bästa renoveringsprojekt 2016.

Viktiga förstudier
– Vi hade påbörjat jobbet innan vi hörde talas om deras projekt, men blev sporrade av deras upplägg. Vi måste ju lyckas lika bra som MKB. Det är målsättningen, säger Linda Winstedt.

Kungälvsbostäder har fått erfarenheter från arbetet med omvandlingen som andra fastighetsbolag med liknande projekt kan ha glädje av. Det rör sig bland annat om förstudierna.

– Det är viktigt att göra noggranna förstudier av förutsättningarna. Man måste undersöka gamla installationer av vatten, el, avlopp och ventilation. Vi har fått avskriva en del utrymmen där det inte går att omvandla till bostäder, säger Linda Winstedt.

Tidigt samarbete
En annan erfarenhet är att det är viktigt att ha ett tidigt och nära samarbete med bygglovsfunktionen på kommunen.

– Vi har diskuterat och dryftat de här frågorna med de ansvariga på kommunen innan bygglovsansökningar har lämnats in. Då vet vi att allt är okej när vi kom så långt, säger Linda Winstedt.

Text: Mats Cato
mats.cato@forvaltarforum.se

 

Erfarenheter från omvandlingen

  • Gör noggranna förstudier av de tekniska förutsättningarna, så att gamla installationer av vatten, el, avlopp och ventilation går att använda i bostäder.
  • Ha ett tidigt och nära samarbete med bygglovsfunktionen på kommunen, så att du vet att allt är okej redan när bygglovsansökningar lämnas in.

 

 

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega