SBC-tips till brf-styrelser

SBC Sveriges Bostadsrättscentrum tipsar om nya och kommande lagkrav som du som sitter i en bostadsrättsförenings styrelse bör ha koll på.

Stefan Lindberg.

– Under 2018 trädde flera viktiga lagändringar i kraft som kan komma att påverka bostadsrättsföreningar. Bland annat en bestämmelse i folkbokföringslagen där den som lämnar falska uppgifter ska kunna straffas med böter eller fängelse.

– En annan stor snackis ifjol var GDPR, vilket är en av de viktigare lagarna för bostadsrättsföreningar att anpassa sig efter då de hanterar och ansvarar för mängder av uppgifter om de boende, säger Stefan Lindberg, affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges Bostadsrättscentrum.

– Vi ser även flera punkter i Januariavtalet som ligger till grund för regeringskansliets arbete med bland annat en ny hyresmodell och regelförenklingar inom plan- och bygglagstiftningen som berör bostadsrättsföreningar och som kan komma att leda till lagändringar på sikt,

Helena Klåvus.

Styrelsecertifiering
För att underlätta styrelsearbetet har SBC initierat en webb-utbildning där styrelsemedlemmar kan testa sina kunskaper samt fördjupa kunskaperna i föreningsstyrning och styrelsearbete.

– För snart två år sedan lanserade vi styrelsecertifieringen, en utbildning för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Och vi ser tydligt var kunskapen brister. Det handlar mestadels om styrelser som felprioriterar, har för många och för långa möten samt att kunskapen brister inom juridiska, såväl som ekonomiska frågor. Medlemmar i bostadsrättsstyrelser byts ofta ut, vilket resulterar i kompetensförlust och i stället för att arbeta långsiktigt hamnar fokus på att släcka bränder, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges Bostadsrättscentrum..

Källa: Sveriges Bostadsrättscentrum

Lagar som trätt i kraft 2018 eller kan träda i kraft 2019

Kamerabevakning: Regeringen uppdaterade under 2018 den tidigare kamerabevakningslagen för att underlätta övervakning i gemensamma utrymmen i bostadsrättföreningen.

Slopat bygglov på solpaneler: Bygglovet för att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område slopades den första augusti 2018.

Producentansvar: Regeringen fattade i somras beslut om nya regler kring sopsortering. Syftet var att göra det enklare för hushållen att källsortera. Dessa regler trädde i kraft januari 2019.

Förenklat byggande: Enligt januariavtalet föreslås regelförenklingar för att underlätta och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. En del av förslaget är att införa en byggbefrielse för altaner. En proposition väntas våren 2019.

Registrera en ordförande: I somras kom ytterligare ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som nu måste registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Detta ska antingen ske vid styrelseförändring eller senast den 31 december 2019. Om inte detta görs gäller inte ändringar i styrelsen.

Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden: För att öka konsumentskyddet på bostadsmarknaden tillsatte regeringen en utredning 2015. Utredningen stod klar våren 2017 och föreslår flera förändringar som ska göra det lättare för bostadsrättsägare att förstå föreningens ekonomi och göra den mer transparant. En lagändring har ännu inte trätt i kraft.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega