Ny vägledning om pooler, dammar och brunnar

Boverket har publicerat ny vägledning om pooler, dammar och brunnar i PBL kunskapsbanken.

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn som utforskar sin närmiljö kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar.

Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning.

Här finner du den nya vägledningen om pooler, dammar och brunnar