Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Kyrkan kartlägger sitt fastighetsbestånd

Tygelsjö kyrka i Skåne från 1905. Foto: Gunnar Menander

Svenska kyrkan ska för första gången kartlägga hela sitt gemensamma fastighetsbestånd.

Svenska kyrkans församlingar äger många fastigheter. Men hur många, och vilka typer av byggnader?

De frågorna har aldrig kunnat få något exakt svar. Men nästa år är det meningen att hela Svenska kyrkans samlade bestånd av byggnader, och grunduppgifter om dessa, ska finnas i ett register.

Arbeta mer kostnadseffektivt
– Vi kommer att få en grundläggande och kvalitetssäkrad information om innehavet. Utifrån den kan vi gå vidare med analyser av vad som är ändamålsenligt och hållbart för framtiden, säger Henrik Engqvist, Svenska kyrkans beställarombud i projektet.

Beslutet om ett fastighetsregister togs av kyrkomötet 2016. Bakgrunden är att i en framtid med färre medlemmar kommer Svenska kyrkan att behöva arbeta mer kostnadseffektivt på en rad områden.

Effektivare förvaltning
Särskilt när det gäller fastigheter är bedömningen att stora resurser kan frigöras genom att församlingarna får bättre redskap för översyn och effektiv förvaltning.

I fastighetsregistret ska varje församling mata in basfakta om sitt fastighetsbestånd – allt ifrån kyrkobyggnader till redskapsskjul.

Ett pilotprojekt startar i februari, då 35 församlingar från alla Svenska kyrkans tretton stift ska börja använda det nya systemet.

Henrik Engqvist

Nationellt verktyg
Efter sommaren startar sedan det stora arbetet då samtliga församlingar i Svenska kyrkan ska registrera sitt innehav. Men församlingarna rekommenderas att redan nu börja göra en grundläggande inventering, säger Henrik Engqvist.

– Svenska kyrkan på nationell nivå har tagit fram ett särskilt verktyg för detta, det kommer att avsevärt underlätta höstens arbete.

Lokalförsörjningsplaner
Fastighetsregistret ska vara i full funktion 1 januari 2019. Nästa steg blir att samtliga församlingar ska göra en lokalförsörjningsplan, där informationen i fastighetsregistret utgör en viktig del, för att se vilka lokaler som behövs för verksamheten över tid.

– Hittills har många av Svenska kyrkans församlingar saknat långsiktiga planer för sitt innehav, budgetarna har sträckt sig upp till tre års tid. Nu kommer det bli möjligt att göra analyser som sträcker sig betydligt längre än så, säger Henrik Engqvist.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega