Förbered för ny lag om köldmedier

Nätverket Belivs listar sina bästa råd inför nya F-gasförordningen. Lagen ska fasa ut anläggningar med de vanligaste köldmedierna från och med 2020.

F-gasförordningen innebär att kyl- eller fryssystem med R404A och R507A, de vanligaste köldmedierna i butik, inte får underhållas eller repareras efter årsskiftet 2019/20.

Detta gäller även anläggningar med andra köldmedier, se alltomfgas.se för mer information.

Priset på R404A har redan skjutit i höjden, på grund av kvotsystemet och det finns risk för brist på köldmedier innan 2020.

Så här börjar du

  • Kolla om du använder köldmedium R404A eller R507A i din butik.
  • Är systemet tätt eller behöver du fylla på med köldmedium ofta? (Är det tätt kanske du kan vänta med investeringarna). Läcksök ofta, så länge R404A finns kvar i anläggningen, börja omgående!
  • Fundera på om det blir kritiskt om kyl/frysanläggningen står still några dagar? Eftersom det är brist på kyltekniker, så kan det dröja innan de har tid att komma.

Tillåtna köldmedium
Långsiktigt tillåtna köldmedium är till exempel koldioxid (CO2, R744) och propan (R290). Det finns bra tekniska lösningar med båda, men butikens kyl- eller fryssystem kommer att behöva byggas om, antagligen i större omfattning.

Gör plan för utfasning av R404A och R507A. Vid haveri eller köldmedieläckage riskeras kylan i kyl- och frysanläggningen. Tänk på att det det kan ta tid innan en kyltekniker är på plats.

Tekniska lösningar
För mindre butiker är den billigaste och enklaste lösningen diskar med egna kylsystem, till exempel plug-in.

De kan införas successivt, men ska kopplas till vattensystem för att få bort värmen ur butiken. Vattensystemet gör också att värmen kan återvinnas och värma butiken (via värmepump) under vintern, så ingen eller väldigt lite värme behöver köpas.

Om butiken har köldbärarsystem, till exempel ett pumpat glykolsystem, ger detta stor frihet att byta till till exempel koldioxid eller propan i maskinrummet.

Energiåtgärder

  • Dörr- eller lockförsedda kyl- eller frysdiskar skall alltid väljas vid byte av diskar. De sparar energi och förbättrar komforten för kunderna!
  • Håll alltid så låg temperatur som möjligt på kylmaskinens varma sida (kondensering), låt den följa utomhustemperaturen. Håll alltid så hög temperatur som möjligt på kylmaskinens kalla sida (förångning). Det ger bättre effektivitet i kompressorn, vilket innebär att kylmaskinen inte behöver jobba lika hårt.
  • Frekvensstyr alla nya kompressorer, pumpar och fläktar.
  • Installera övervakning av kylanläggningen som larmar för slitna kylkomponenter och oekonomisk drift för att undvika stillestånd. Detta kan spara mycket pengar i långa loppet.

Källa: Belivs

 

Snabbfakta om Belivs
Belivs är ett nätverk där bland annat ICA, COOP, Axfood och Bergendahl är medlemmar. Belivs drivs med medel från Energimyndigheten. Målet är att sprida kunskap om energieffektiva system och produkter för att underlätta energieffektiviseringsåtgärder.

Läs mer på www.belivs.se eller maila pia.tiljander@ri.se