Skapa värde genom kreativ och effektiv process

Henrik Larsson, affärsutvecklare på Einar Mattsson som skrivit en bok om hur man som projektledare skapar fastighetsvärde genom kreativa och effektiva processer.

Varför har du gjort boken?
– Jag har jobbat som projektledare i många år både för nybyggnad och renoveringar och ville dela med mig av det jag lärt under tiden, för att andra ska slippa göra onödiga misstag. Boken ska förhoppningsvis fungera som en genväg till att lyckas.

Vad är viktigast för att lyckas som projektledare?
– Det viktigast är att hålla ordning både på helheten och på projektets olika delar och förstå att det är olika informationslager att ha kontroll på. Det är lätt att gå bort sig om man missar bara några delar i helhetspaketet. I slutänden innebär det i värsta fall att tidplanen inte håller, att projektet blir betydligt dyrare än man tänkt eller att slutresultatet inte blir som man ville.

Vad är svårast?
– Att ta rätt beslut i rätt ordning och på rätt information. Och att hålla koll på att alla i projektet har rätt information för att göra sina arbetsuppgifter.

Vilka egenskaper ska en bra projektledare ha?
– Det krävs ett brett spektrum av egenskaper för att lyckas som projektledare. Du måste vara ordningsam men också kunna jobba kreativt, kommunicera och samarbeta och ta de beslut som krävs. Vissa av dessa egenskaper har man ju naturligt och övriga får man se till att utveckla och öva på.

Är det stor skillnad på att leda en renovering och en nybyggnad?
– Rent principiellt kan man tillämpa samma process oavsett projekt. I viss mån kan ett ombyggnadsprojekt vara lite mer komplicerat eftersom du måste förhålla dig till något befintligt, och du vet inte i vilket skick byggnaden är förrän du är på plats och börjar riva. Det innebär större risk för att du måste ompröva dina antaganden under pågående produktion.

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Henriks fem snabba tips (även om god projektledning inte är någon quick fix)

  1. Planera i kreativa processer, genomför i effektiva processer.
  2. Utgå från 100-procentregeln, håll kontroll på helheten och förstå vilka delar den byggs upp av.
  3. Håll ordning och reda, kontroll över projekts information och kommunikation.
  4. Prioritera förebyggande arbetsuppgifter (proaktivitet) för att minska behovet av att släcka bränder (reaktivitet).
  5. Integrera projektering med produktionsplanering och inköp.
Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Välj ett giltigt formulär