Vill du nå våra 25 000 andra förvaltare?
Vill du ha förvaltarforum direkt i mailen?

Hur får vi hyresgäster att spara energi?

Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering Belok redovisar flera strategier som har visat sig fungera.

Idag har fastighetsägare kommit långt i effektiviseringen av fastighetselen. Man har inte sällan gått från nivåer på 200–300 kWh/m2 A-temp till en bit under 100.

Det skriver Belok som konstaterar att många fastighetsägare använder sig av Beloks Totalmetodiken.

För att göra ytterligare stora minskningar i energianvändningen behöver fastighetsägare se över användningen av verksamhetselen, det vill säga den el som hyresgästerna i hög grad påverkar. För att få en motsvarande kraftfull effekt som i fastighetselen krävs samverkan med hyresgästerna genom utbildning, kommunikation och motivation.

Åtta råd och slutsatser
I en artikel på Beloks hemsida redovisas flera exempel på hur fastighetsägare kan få hyresgäster att spara mer energi. Här följer några av dem:

  • Bestående beteendeförändringar hos hyresgäster kräver kommunikation.
  • Fastighetsägare måste informera om målsättningen, vad de gör och varför.
  • Kunskap är kortvarig – människor återgår snabbt till gamla beteenden.
  • Det krävs minst två år för att få till ett ändrat beteende.
  • Investera pengarna som sparas i renare energi.
  • En viktig faktor för att öka motivationen är att visa människor vilka effekter deras förändrade energianvändning ger, till exempel i en mobilapplikation.
  • Rätt återkoppling är viktig för att behålla den sänkta energianvändningen.
  • Fastighetsägarnas Gröna avtal är viktiga, men det är ännu viktigare att ha engagerade medarbetare som har tid att arbeta med frågorna.

Källa: Belok

 

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega