Data är det nya guldet, men hur kommer vi in i gruvan?

Porträttfoto: Frida Månsson, Jernhusen

Näringslivet förnyas och utvecklas ständigt. Bransch efter bransch förstår att data och digitala processer är vår tids guld – som skapar effektivitet, kundnytta, ökad hållbarhet och nya affärsmodeller. Men hänger fastighetsbranschen med?

Vi har hört det förut: fastighetsbranschen är så konservativ. I fastighetsbranschen går förändring långsamt och där finns det motstånd mot nya lösningar. Men det är dags att slänga den beskrivningen i papperskorgen. I dagens föränderliga värld har vi varken tid eller råd att köpa den verklighetsbilden.

Faktum är att den inte heller är sann. Jag träffar dagligen förvaltare som snarare löser problem och hittar nya lösningar på imponerande nytänkande sätt. Om fastighetsbranschen är konservativ är det endast för att vi fortsätter se den som det.

Det behövs mer mod
För att kunna ändra vår egen självbild, men också bilden av fastighetsbranschen utifrån, brukar jag tänka att det behövs mer mod. Mod är inte något man bara får, utan något som kräver både kunskap och trygghet. Det i sin tur kommer från en nyfiken, öppen och positiv intern kultur – något jag skrivit om tidigare här på Förvaltarforum. En god, intern kultur är helt central för att kunna skapa mod – och därmed förändring.

Jag ser tre viktiga steg i vår branschs arbete framåt. För att ta oss in i den moderna guldgruvan och låsa upp vår enorma utvecklingspotential behöver vi:

  1. Förståelse för verksamheten
    Att förstå vår egen verksamhet, med alla dess utmaningar och behov, är A och O. Vill vi öka digitaliseringstakten och höja den digitala mognaden inom organisationen behöver vi först förstå hur vårt utgångsläge ser ut. I årets medarbetarundersökning har vi på Jernhusen därför adderat ett avsnitt om digital mognad. Med några enkla frågor skapar vi ett samlat dataunderlag för nuvarande digitala mognadsgrad, och kan enklare förstå – och förbättra – vår organisation.

  2. Sänkt ribba för förändring
    Stora förändringar börjar alltid i det lilla. Därför har vi på Jernhusen infört en metodik i tre steg. En modell som sänker ribban för förändring och gör det lättare att våga testa. I första steget – proof of concept – testas den nya idén i teori och i liten skala. I andra steget görs ett pilottest med gedigen utvärdering, och i tredje steget sker fullskalig utrullning. Vid varje steg tas beslut om fortsättning eller nedläggning. En viktig del i modellen är att en idé som endast kommer till steg 1, också ger insikter och utveckling. Vi ska helt enkelt våga testa, och inte vara rädda för att göra fel. Det bygger en modig organisation.

  3. Integration av digitaliseringen
    Året är 2023 och ändå tenderar många fortfarande att se digitalisering som något ”eget”, som står frikopplat från resten av verksamheten. Jag menar att digitalisering självklart ska ses som en totalt integrerad del av allt vi gör. I kommande års medarbetarundersökningar ska frågor om digital mognad inte ses som ett innovativt tillägg. Dessa frågor ska kännas lika självklara som frågor om exempelvis den psykosociala miljön på arbetsplatsen. Bara då kan vi på riktigt framtidssäkra vår verksamhet.

Om vi börjar med dessa tre delar tror jag att vi som bransch snart kommer att bli av med vår felaktiga självbild och oförtjänade rykte som konservativa. Låt oss nu en gång för alla hänga av oss offerkoftan och istället börja agera. Så ses vi i guldgruvan!

Per Forsling
Chef för Teknik och Verksamhetsutveckling på Jernhusen

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega