Nu kan du söka stöd för att bygga laddplatser

Nu är det hög tid för dig som vill söka bidrag för att att installera laddstolpar i dina fastigheter. Naturvårdsverket utlyser två ansökningsomgångar i Klimatklivet under hösten.

Klimatklivet är en satsning i statsbudgeten för 2017. Under åren 2015–2020 finns 4 miljarder kronor avsatta för lokala klimatinvesteringar som exempelvis laddstationer för elbilar.

Mest lämpligt
– Laddstationer för hyresgäster är en viktig åtgärdstyp inom Klimatklivet, säger Nanna Wikholm, handläggare på Naturvårdsverket. Parkeringsplatsen på natten är ofta den som används i absolut störst utsträckning och är den plats som är mest lämplig att utrusta med laddningsmöjlighet.

– Möjligheten att ladda hemma, det vill säga antingen vid hemmet eller företaget, är en förutsättning för att människor ska kunna inneha ett elfordon. Därför är förvaltare av dessa typer av parkeringsplatser den viktigaste målgruppen för Klimatklivets stöd till laddinfrastruktur, säger Nanna Wikholm.

Ska uppfylla EU-standarder
De laddstationer som får stöd inom klimatklivet ska uppfylla vissa krav.

– Laddstationen ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Den ska också följa EU-standard och utrustas med minst de uttag eller anslutningsdon för fordon av typ 2 som beskrivs i standarden EN 62196-2 eller av typ Combo 2 som beskrivs i standarden EN 62196-3. Det finns mer att läsa om detta på vår och Energimyndighetens webbplatser.

Första ansökan för Klimatklivet är öppen till och med 11 september.  Nästa möjlighet är mellan 9 oktober och 9 november. Ansökningstider för kommande år kommer att publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Upp till 50 procents stöd
Stöd till laddningsstationer kan ges med högst 50 procent av investeringskostnaden.

– På vår webbplats finns också verktyg och instruktioner som kan vara till hjälp vid ansökan, till exempel för att beräkna utsläppsminskningar och för lönsamhetskalkyler. 

Text: Hans Hellberg
hans.hellberg@forvaltarforum.se

Läs om hur Familjebostäder i Göteborg har gjort 

Du kan även ta hjälp av den informationssatsning som kommunerna i Stockholms län gör. Kampanjen riktar sig dels till styrelser och fastighetsägare som står inför att gå från idén om att kanske installera laddplatser till färdig installation. Laddstationer i garage

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega