Luleå stift förstärker förvaltningen

Bygdeå kyrka. Foto Ola Johansson.

Svenska Kyrkan tar en mer aktiv roll i sitt fastighetsansvar. Luleå stift anställer fastighetssamordnare.

2018–2020 kommer Luleå stift anställda upp till sex fastighetssamordnare till församlingar och pastorat i Norrbotten och Västerbotten.

Bakgrunden är ett nationellt beslut hösten 2016 som innebär att de regionala stiften kommer få en större och mer aktiv roll i att ge stöd till församlingarnas fastighetsförvaltning.

Testat ny modell
Sedan 2015 har Luleå stift provat en modell med en gemensam fastighetssamordnare för församlingar och pastorat i södra Västerbotten.

Erfarenheterna är enbart goda och har lett till att Luleå stift kommer att anställa 4–6 fastighetsamordnare under perioden 2018–2020. Just nu pågår rekrytering av en fastighetssamordnare till Malmfälten och Tornedalen.

Tusen byggnader
– Luleå stift behöver förstärka sin organisation med avseende på stöd inom fastighetsförvaltningen. Vi kommer att göra det genom att anställa fastighetssamordnare som blir placerade ute i stiftet, säger Håkan Kohkoinen, byggnadsingenjör på Luleå stift.

Stödet kan exempelvis handla om kompetens kring lagkrav. Inom Luleå stift äger de lokala församlingarna och pastoraten tillsammans cirka 1 000 byggnader, varav 196 är kyrkor.

Effektivare förvaltning
– De kommande åren kommer att vara mycket intensiva och spännande. Det kommer att hända mycket inom Svenska kyrkans fastighetsförvaltning, den kommer att bli mer professionell och effektiv, säger Håkan Kohkoinen, byggnadsingenjör på Luleå stift.

Beslutet i kyrkomötet
Svenska kyrkan har åren 2013–2015 utrett hur fastighetsförvaltningen kan effektiviseras. Beslut fattades hösten 2016, att under 2018:

  • Ta fram ett gemensamt fastighetsregister.
  • Att alla församlingar och pastorat ska ha en skriftlig lokalförsörjningsplan till 2022.
  • Stiften får en större och mer aktiv roll i stödet inom församlingarnas fastighetsförvaltning.

Luleå stift modell
Sex församlingar och ett pastorat har deltagit i projektet som provat modellen med gemensam fastighetssamordnare:

Nordmalings församling
Sävar-Holmöns församling
Bygdeå församling
Hörnefors församling
Holmsunds församling
Vindelns församling
Vännäs-Bjurholms pastorat