Först i Malmö med grannsamverkan

MKB är först i Malmö med grannsamverkan i hyreshus.

Grannsamverkan har sedan länge varit vanligt bland villaområden och bostadsrätter, men är mycket ovanligt bland hyresbostäder. I Malmö har inte funnits någon organiserad grannsamverkan bland hyreshus. Nu blir MKB Fastighets AB i Holma först med detta i staden.

– För att våra områden ska upplevas som trygga och trivsamma behöver vi skapa delaktighet i vårt trygghetsarbete och ta tillvara på kundernas vilja och engagemang, säger Ryan Bozorgian, bosocial utvecklare på det kommunala bostadsbolaget, och tillägger;

– Vi vill starta Grannsamverkan för att det finns en styrka bland civilsamhället som man inte ska underskatta. Trygghet är en prioriterad och aktuell fråga i hela Malmö och vi på MKB arbetar med det på många olika sätt.

Bevisad effekt
Enligt BRÅ minskar risken för kriminalitet och skadegörelse i genomsnitt med 30 procent genom Grannsamverkan.

MKB samarbetar med Malmö stad, polisen och Hyresgästföreningen men Grannsamverkan ska i huvudsak drivas av de boende i området.

Lokala hyresgästföreningen hjälper till att hitta kontaktombud som varje månad stämmer av med polisen angående inbrott och skadegörelse. Skyltar sätts också upp för att öka tryggheten i Holma.

MKB tittar också på möjligheten att införa Grannsamverkan i fler områden.

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega