AMF Fastigheter återbruksrenoverar: ”Involvera förvaltaren”

Gips, stålreglar, glas och köksstommar är några varor som återbrukas i AMFs renovering i Sundbyberg. Foto: Jakob Gromer

Snart flyttar medarbetarna i Sundbybergs kommun in i Sundbybergs stadshus, som renoverats med återbruk. För att säkerställa driften efter den stora renoveringen har AMF Fastigheters tekniska förvaltare varit med i projektet från start till slut.

Johan Lindskog, AMF Fastigheter

Renoveringen har bland annat innefattat justering av planlösning, belysning och andra delar av installationssystemen. I projektet har man återanvänt stora delar av fastighetens ursprungliga material och inredning, något som har varit en utmaning, menar Johan Lindskog, projektutvecklingschef, AMF Fastigheter. Men totalt sett har det har inte påverkat kostnaderna, menar han.

– Man kan säga att vi flyttar kostnader från arbetstid, inköp och transporter till planering och undersökning som sker i ett tidigt skede av projektet, säger han.

200 skivor gips och 500 kvm isolering

Martin Brorsson, Arcona

Något som har präglat hela projektet är återbruk. Det handlar om allt från gips, stålreglar och glas, till befintligt ytskikt för toaletter. Kök har demonterats och installerats på nya platser och i nya former.

– Vi har återbrukat cirka 200 gipsskivor, några hundra metallreglar och 500 kvm isolering bara för väggarna. Vanligtvis river man ner alla väggar och kör iväg i containrar. Många undrar om det är lönsamt, och efter att räknat på det i detta projekt så har det gått ungefär jämnt ut när man räknar in alla faktorer, säger Martin Brorsson, projektchef på Arcona, som är entreprenör för renoveringen.

Återbruk är inte dyrare
– Gör vi som vi alltid har gjort så kommer vi inte klara klimatmålen. Det finns exempel svart på vitt att det här inte blir dyrare än att bygga allt nytt. Men nyckeln i det här är att vi vill visa vägen och det är AMF redo att göra, säger Johan Lindskog.

De system och delar som fortfarande är funktionella har man valt att bevara. Det handlar bland annat om ventilationskanaler och delar av elsystemet.

– Det är ju dumt att köpa helt nya saker när det inte behövs. Men vi byter ut aggregat och en del bafflar, och sätter in nya spjäll för ventilation. Det har varit en av de största utmaningarna, säger Martin Brorsson.

Nya saker att återanvända
I fastigheten har man dessutom återbrukat cirka 95 procent av golvmattan – och en stor del av undertaket. Men vad som ska återbrukas och inte är fortfarande inte skrivet i sten, menar alla inblandade parter.

– Där lär sig branschen fortfarande. Men det är också därför vi har den här samverkan mellan alla parter. Vi hittar fortfarande saker i det här projektet att återbruka som inte var tänkt att ha kvar från början, säger Johan Lindskog på AMF Fastigheter.

Två lager relationsritningar
Men att jobba med så stora mängder återbruk skapar också långsiktiga utmaningar för förvaltningen av fastigheten. En del saker är nytt, medan andra saker är återbrukade. Det kräver speciallösningar för exempelvis garantier, men också ett väldigt tydligt underlag som man lämnar över till den tekniska förvaltningen av fastigheten.

– Vi kommer att skapa två olika lager av relationsritningar, där allt det återbrukade är grått och det nya är i färger. Då ser man hela tiden en tydlig gränsdragning på vad som är befintligt och vad som är nytt. Det ska vara så tydligt som möjligt, säger Martin Brorsson.

Involverat teknisk förvaltning
Samtidigt har man, till skillnad från många andra renoveringar och nyproduktioner, valt att involvera den tekniska förvaltningen under hela projektet. Det har varit viktigt både i beslut kring återanvändning, men också för att säkerställa att driften kommer att fungera framöver.

– Den tekniska förvaltningen är delaktig i projektet och vi pratar med dem på vardaglig basis. Vi går igenom produkter och lösningar där vi tillsammans bestämmer vad som passar bäst, oavsett om det står med i ramavtalet eller inte, säger Martin Brorsson.

Vet vad som fungerar

Erik Oldgren, projektledare

Även Erik Oldgren, projektledare AMF Fastigheter, menar att det har varit helt unikt att den tekniska förvaltaren är med hela vägen. I vanliga fall är de med i början och i slutet av projektet, men nu har de varit med från dag ett.

– De har varit med i bland annat val av system och produkter. De vet ju vad som fungerar bra och inte i ett senare skede. De har varit med och format hela produkten.

Text: Jakob Gromer
redaktionen@forvaltarforum.se

AMF Fastigheters återbruksarbete

AMF Fastigheter har renoverat sin fastighet stadshuset i Sundbypark i Hallonbergen, Stockholm, med ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget har återanvänt så mycket som möjligt i renoveringen samtidigt som man har skapat möjlighet för fler människor att arbeta i fastigheten.

Dela artikeln: LinkedIn
Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega