”Myter riskerar stoppa utveckling”

Per Jonasson och Jan-Erik Nowacki, Svenska Kyl- och värmpumpföreningen, är oroade.

Den tekniska utvecklingen gör att vi får allt bättre och miljövänligare energi. Olika myter riskerar dock att stoppa utvecklingen av ny miljöteknik och leda till att vi fastnar i energisystem som snart är föråldrade.

Det skriver Jan-Erik Nowacki, teknisk expert och Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Skribenterna anser att det framförallt är tre myter som missgynnar värmepumpen gentemot andra uppvärmningssätt. Det gäller diskussionen om marginalel, biobränslen och isolering.

Myt 1: Marginalel
”Det påstås att värmepumpar använder ”marginalel”, alltså den sämsta elen från kol och olja som produceras till elnätet. Tankefelet består i att elen som driver värmepumpen är extra el som behövs. I själva verket producerar värmepumpen fyra gånger den energimängden. Utan pumpen hade fastigheten behövt konsumera den extra-energin på annat sätt”.

Debattörerna anser resonemanget ologiskt att just värmepumpar skulle använda marginalel. ”Elbilar, tåg och spårvagnar är i så fall också miljöbovar som använder marginalel. Ja, egentligen är all el i så fall marginalel, eftersom den alltid kan användas till annat.”

Myt 2: Biobränslen
Myten om biobränslen handlar enligt skribenterna om att värme baserat på eldning av biomassa, exempelvis energiskog eller restprodukter från skogsindustrin, är att föredra framför att använda en värmepump.

”När man odlar biomassa upptas koldioxid från atmosfären. När man sen eldar upp biomassan frigörs koldioxiden igen. Neutraliserar handlingarna varandra så att miljöeffekten är noll? Naturligtvis inte. Om jag plockar upp skräp i naturen i en säck är det inte ok att hälla ut den i naturen igen.”

Myt 3: Isolering
Värmepumpsförespråkarna menar också att det är bättre både för miljö och ekonomi att installera en värmepump i stället för att isolera för mycket.

”Tunnare isolering låter mer värme slippa ut. Men man kan dock pumpa tillbaka värmen in igen till en mycket lägre kostnad. Hundra gånger mer energi kan sparas per investerad krona med en värmepump i stället för isolering. Tjock isolering i väggarna minskar nämligen boytan vilket innebär flera hundra tusen kronors värdeförlust. Myten om isolering gör att vi satsar resurserna fel”, skriver de båda.

Läs hela debattartikeln här

Dela artikeln: LinkedIn

För dig som arbetar med förvaltning och utveckling av alla typer av fastigheter.

Prenumerera på
vårt kostnadsfria nyhetsbrev


Inköpsportal - tipsa oss

Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Bild, minst 540 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *

Maximum file size: 209.72MB

Inköpsportal - tipsa en kollega