Bostadsrättsföreningarnas bästa hållbarhetsknep

Att byta gamla lampor till nya, energisnåla ljuskällor är den vanligaste hållbarhetsåtgärden för bostadsrättsföreningar, enligt Riksbyggens sammanställning. Ny på topplistan är att sätta upp fågelholkar.

Riksbyggen samlar sedan 2010 in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningar genomför. Bolaget förvaltar 4 218 föreningar.

– Listan domineras av åtgärder som leder till minskad energianvändning, det är betydelsefullt eftersom ungefär 40 procent av all energianvändning i Sverige sker i fastighetssektorn, säger Therese Berg, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Miljö- och energiansvarig
Nummer två på listan är att utse miljö- och energiansvarig.

– Det kan tyckas vara en åtgärd som inte verkar så viktig, mest en formalia. Men jag skulle vilja säga tvärtom, tack vare att man utser miljö- och energiansvarig har vi fått fokus på hållbarhetsfrågorna i bostadsrättsföreningarnas styrelser, säger Mari-Louise Persson som är energistrateg på Riksbyggen.

Fågelholkar
Årets bubblare är alltså att sätta upp fågelholkar i bostadsområdet.

– Det är roligt att en så enkel och konkret åtgärd tar sig in på listan, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen. Att bidra till den biologiska mångfalden är viktigt både för miljön och för att skapa trivsamma boendemiljöer och det finns många sätt, till exempel genom insektshotell, bikupor och fågelholkar,

Källa: Riksbyggen

Topplistan hållbarhetsåtgärder

1                    (1)                 Byte till energisnåla ljuskällor.

2                    (2)                 Utse miljö- och energiansvarig.

3                    (3)                 Byte till el från förnyelsebara källor.

4                    (8)                 Byte av tvättmaskiner och torkutrustning.

5                    (9)                 Förbättra skyltningen för källsortering.

6                    (3)                 Driftövervakning.

7                    (5)                 Injustering av värmesystem.

8                    (7)                 Återvinning av värme från ventilation.

9                    (4)                 Energioptimering.

10                  Ny                 Sätta upp fågelholkar.

Inköpsportal - tipsa oss
Inköpsportal - ansökan
Logotyp, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Bild, minst 540 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Kontaktspersonsbild, minst 200 pixlar bred *
Maximal filstorlek: 209.72 MB
Inköpsportal - tipsa en kollega