Ny chef på Älvstranden

Älvstranden Utveckling i Göteborg förstärker organisationen genom att Gustaf von Seth tillträder rollen som chef för avdelningen Fastighetsutveckling.

Förutom fastighetsutveckling, som även inkluderar projekt inom platsbyggnad, ligger det i rollen att ansvara för bolagets fastighetstransaktioner.

Gustaf von Seth har bred erfarenhet från olika ledande befattningar i fastighetsbranschen. Han har arbetat i både privat och kommunal sektor med fastighetsförvaltning, projektutveckling och förvärv. Senast som VD i det kommunala bolaget Ystad Industrifastigheter.